Natuurinclusief bouwen: natuur dichterbij de stad Zwolle

provincie Overijssel

Watertoren wordt 'groene' toren

Een goed voorbeeld van natuurinclusief bouwen in de provincie Overijssel is de watertoren in Zwolle. De watertoren werd onlangs getransformeerd tot woontoren. Architect Rob Moritz vertelt hoe hij aandacht voor stedelijke natuur integreerde in dit project. Nestkasten bij de watertoren zorgen voor meer zwaluwen en vleermuizen in de stad.

Voedsel voor vogels onder druk

Onze natuur staat onder druk. Mussen, zwaluwen, vleermuizen. We zien ze steeds minder. Reden: er is minder voedsel voor ze en we zijn anders gaan bouwen. Nestplekken zijn verdwenen doordat we bijvoorbeeld onze woningen beter zijn gaan isoleren. Het is voor mens en dier belangrijk om de biodiversiteit in stand te houden en te verbeteren. Door natuurinclusief te bouwen en na te denken over de kansen voor dieren en planten in onze directe omgeving, dragen we niet alleen bij aan de biodiversiteit, maar ook aan de klimaatadaptatie. Natuurinclusief bouwen gaat overigens niet alleen over kansen bij nieuwbouw, maar ook over – soms simpele – aanpassingen bij bestaande woningen, kantoren en wijken.

Overijssel maakt werk van natuurinclusief bouwen

Via het programma ‘Natuur voor Elkaar’ werkt de provincie Overijssel sinds 2017 met meer dan honderd partners samen aan het dichterbij brengen van natuur. In 2019 werden onder de paraplu van het programma negen prioritaire acties uitgevoerd, waaronder Natuurinclusief werken in de bouw en infrastructuur. Samen met partners wil de provincie natuurinclusief bouwen en natuurinclusieve infrastructuur tot het nieuwe normaal maken. Meer dan 75 partners uit alle bloedgroepen waren eind 2019 aangehaakt in het inspiratienetwerk ‘Natuurinclusief bouwen’. Er zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd, waarvan de volgeboekte bijeenkomst ‘Natuurlijk! 2019’ met ruim 240 deelnemers uit onder meer de bouw, architectuur en groene organisaties de grootste was. Handige tool Externe partners hebben een belangrijke positie in het geheel. Zo ontwikkelde de Vogelbescherming mede in opdracht van ‘Natuur voor Elkaar’ de tool www.bouwnatuurinclusief.nl, een handige tool waarmee verschillende partijen in de bouwwereld natuurinclusief bouwen eenvoudiger en beter kunnen toepassen. Het Oversticht verzorgde trainingen over natuurinclusief bouwen voor al zijn medewerkers (stadsbouwmeesters). Ook verzorgden zij expertsessies voor architecten, stedenbouwkundigen, ambtenaren en ontwerpers. Natuur en Milieu Overijssel heeft een netwerk van vrijwilligers opgezet die bouwers, gemeenten, woningcorporaties en andere stakeholders in de bouw gevraagd en ongevraagd van adviezen kan voorzien. Eind 2019 waren de vrijwilligers al in ongeveer de helft van de Overijsselse gemeenten actief.

Lees meer in het volledige rapport

Deel deze pagina