Carola Schouten minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

'Natuur staat aan de basis van onze welvaart en ons welzijn. We streven daarom naar een robuuste natuur in Nederland. Rijk en provincies staan daarvoor aan de lat. Maar we doen dit samen met partijen die laten zien dat de natuur er is voor ons allemaal.'

Anita Pijpelink gedeputeerde Zeeland, IPO Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland

Deel deze pagina