Provincies en Rijk werken samen met terreinbeheerders, agrariërs, particuliere grondeigenaren, vrijwilligers, gemeenten, waterschappen en actieve burgers aan natuurbehoud en natuurherstel.
Bekijk meer resultaten in de Voortgangsrapportage Natuur 2019

Deel deze pagina