De resultaten over 2019

Hoewel de inspanningen zichtbaar positieve effecten opleveren in natuurgebieden, gaat het met de algehele natuurkwaliteit in Nederland nog niet goed. De trend van soorten in natuurgebieden stabiliseert, maar in de stad en het agrarisch gebied is nog steeds sprake van een afname. Tot en met 2019 is ruim 41 duizend hectare nieuwe natuur ingericht. Maar in dit tempo halen we de doelstellingen in 2027 nog niet. Daarom zijn we in 2019 begonnen met een versnelling van de aanleg van het Natuur Netwerk Nederland. Ook hebben provincies en Rijk de ambitie uitgesproken om natuur niet alleen te versterken, maar ook de verbreden en te verbinden. Dit betekent dat de hele samenleving natuurinclusief moet gaan denken. Het nieuwe programma Natuur dat in 2020 is gepresenteerd moet zorgen voor nieuw beleid dat niet alleen staat voor verdere versterking van de biodiversiteit, maar de transitie luidt naar een natuurinclusieve samenleving. Dat hebben we nodig om onze doelen voor de natuur te halen.

Natuur Netwerk Nederland 2019

Onderstaande kaart laat de voortgang en verwerving van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) tussen 2011 tot en met 2019 zien. De kaartlaaginrichting ligt bovenop de kaartlagen verwerving en NNN.

Drie voorbeelden van winst voor de natuur

Er is nog veel te doen. Tegelijkertijd leveren provincies en samenwerkingspartners in heel Nederland al ontzettend veel inspanningen met winst voor de natuur. In dit magazine ziet u drie resultaten die we met elkaar hebben bereikt en waar we trots op zijn: Waalenburg (Noord-Holland), waar het oudste weidevogelreservaat van Nederland in ere hersteld is. Waterdunen (Zeeland), waar een getijdenduiker zorgt voor nieuwe zilte natuur in Zeeland. En tenslotte Natuurinclusief bouwen (Overijssel) in Zwolle waar een watertoren veranderd in een 'groene' woontoren.

Deel deze pagina