Samen aan de lat voor een rijke en maatschappelijk waardevolle natuur

Provincies en het Rijk staan samen aan de lat voor een rijke, aantrekkelijke en maatschappelijk waardevolle natuur. Ieder heeft daarin een eigen rol en verantwoordelijkheid. Provincies zorgen voor de uitwerking en uitvoering van het natuurbeleid. De inspanningen zijn zowel gericht op versterking van de natuur als het verwerven en inrichten van nieuwe natuur. Provincies doen dit niet alleen, maar samen met vele partners en stakeholders. In de Voortgangsrapportage Natuur (VRN) beschrijven we ieder jaar hoe de uitvoering van het natuurbeleid vordert. Zo is een van de doelen om het Natuur Netwerk Nederland in 2027 uit te breiden met 80.000 hectare nieuwe natuur. In de VRN leest u hoever we hiermee zijn. Ook staat in het rapport hoe het gaat het de uitvoering van herstelmaatregelen. En of het lukt om de maatschappelijke betrokkenheid en verbinding tussen natuur en economie te bevorderen. Uiteraard rapporteren we ook hoe de natuur er zelf voor staat. In feiten en cijfers.

Deel deze pagina