Waalenburg: heropening oudste reservaat voor weidevogels

provincie Noord-Holland

Natuurboer op Texel

Hoe is het om als boerengezin natuurbeheerder te worden? Dirk en Mariët Roeper wonen op Texel, in het hart van natuurgebied Waalenburg. Een eeuwenoude polder en al sinds 1909 in bezit van Natuurmonumenten. In 2019 heeft de provincie Noord-Holland het gebied fors uitgebreid en verbeterd. Inmiddels ligt er een grasrijk weidevogelreservaat van vijfhonderd hectare: het eindresultaat van een lange en zorgvuldige voordbereiding. Het echtpaar Roeper beheert de graslanden voor Natuurmonumenten en combineert dat met extensieve veehouderij en hun zorg- en leerboerderij.

“Na zo'n 15 jaar doorzetten staan we hier vol trots in een juweel van een natuurgebied"

De broedende kemphaan terug in Waalenburg

Een molen die niet bedoeld is om de voeten droog te houden maar juist nat te maken: weidemolen De Kemphaan werd in 1934 speciaal gebouwd om een deel van het natuurgebied Waalenburg op Texel onder water te zetten. De molen werd vernoemd naar de broedende kemphanen waar Waalenburg om bekend stond. Een prachtig weidevogelreservaat, en het oudste van Nederland! Maar door het aangepaste landschap zijn de broedende kemphanen helaas verdwenen. Om het gebied weer aantrekkelijk te maken voor de kemphaan hebben Natuurmonumenten en de provincie Noord-Holland in vijftien jaar tijd ingrijpende maatregelen genomen. De provincie herstelde de oorspronkelijke kreken en maakte kilometers natuurvriendelijke oevers. Dit levert veel meer voedsel op voor vogels. Zeldzame bloemen Met het ophogen van het waterpeil wordt het gebied natter gemaakt, een belangrijke voorwaarde voor het leefgebied van weidevogels. Ook zijn er meer weides met zeldzame bloemen als de orchidee, die bovendien een verscheidenheid aan insecten aantrekt. Het oudste weidevogelreservaat van Nederland - en nu ook een van de grootste - levert daarmee een belangrijke impuls voor de biodiversiteit. In het natuurgebied moeten beschermde weidevogels, waaronder de verdwenen broedende kemphaan, hun plek vinden. Ook orchideeën en rode leisoorten bloeien inmiddels volop. Rust en voedselrijkdom Op Waalenburg zijn drie nieuwe uitkijkpunten, een vogelkijkhut en twee uitkijkplateaus gerealiseerd vanwaar bezoekers de grutto, tureluur en scholeksters kunnen zien. De weidevogels profiteren dan van de teruggekeerde rust en voedselrijkdom in Waalenburg. Het gebied heeft daarnaast een nieuw fietspad, een wandelroute die het hele jaar open blijft en een ruiter- en mountainbikepad. 'Na zo'n 15 jaar doorzetten om het voor elkaar te krijgen, staan we hier, vol trots in een juweel van een natuurgebied', aldus gedeputeerde Esther Rommel.

Lees meer in het volledige rapport

Deel deze pagina