Terugblik afgelopen periode

Vestiging wolf in Zuidoost-Brabant vastgesteld

De aanwezigheid van de alpiene wolf is het afgelopen kwartaal opnieuw vastgesteld in het provincie grensoverschrijdende gebied de Groote Heide in Zuidoost-Brabant. Deze wolf is nu langer dan zes maanden in het gebied aanwezig. Volgens het Interprovinciaal Wolvenplan is er dan officieel sprake van een vestiging. Daarnaast is er uit de roedel van de Noord-Veluwe een nieuwe welp geïdentificeerd. Het is onbekend in welk jaar deze welp is geboren. De vastgestelde waarneming van de welp is gedaan binnen de territoriumgrenzen van de roedel. In de afgelopen periode zijn er 30 meldingen gedaan van schade aan landbouwhuisdieren. Uit DNA-analyse bleek dat zestien van deze gevallen veroorzaakt waren door een wolf. Het merendeel van de schademeldingen is gedaan in Noord-Brabant.

Bij het Wolvenmeldpunt komen regelmatig foto's binnen van de wolf in Nederland. Ook worden er opnames gemaakt met wildcamera's. Een aantal hiervan vindt u terug in deze rapportage. Met dank aan: Gijsbert Griffioen, Otto Jelsma en Raya Strikwerda. De overige foto's zijn gemaakt door Marielle van Uitert in opdracht van BIJ12. Onderstaande video is gemaakt met een wildcamera op de Veluwe door Bart Noort.

Verhouding type zekere wolvenwaarneming 17 juli - 30 oktober 2020

In deze tussenrapportage geven we inzicht in de activiteit van de wolf in Nederland in de periode 17 juli tot en met 30 oktober 2020. Er zijn in deze periode 434 meldingen van (sporen van) wolven binnengekomen bij het Wolvenmeldpunt van BIJ12, waarvan de uitvoering in handen is van de Zoogdiervereniging. Van deze meldingen zijn 49 geclassificeerd als ‘zekere waarneming’ aan de hand van directe bewijzen (zoals DNA-uitslagen) en 47 meldingen als ‘zekere waarneming’ aan de hand van indirecte bewijzen (zoals wolvensporen). Van de overige meldingen kan niet worden vastgesteld of dit een wolf betreft.

Deze tussenrapportage is ook als PDF beschikbaar. Deze heeft als publicatiedatum 9 december 2020. Rectificaties en wijzigingen worden alleen bijgewerkt in dit digitale magazine, niet in de PDF.

Deel dit artikel