Monitoring van de wolf in de provincies

Het lijkt erop dat wolf GW1261m het vermeende leefgebied in Drenthe weer heeft verlaten. Het is niet uitgesloten dat hij terugkeert, maar vanzelfsprekend is dat niet.

Provincie Gelderland

Noord-Veluwe

In het territorium van de roedel op de Noord-Veluwe werden afgelopen periode enkele karkassen van wilde hoefdieren (edelherten) gevonden en wolvenkeutels. Aan de hand van DNA-onderzoek werd in dit gebied de aanwezigheid van de vader van de roedel (GW893m) en een welp uit 2019 (GW1428m) vastgesteld. Op het karkas van een edelhert werd het DNA aangetroffen van GW893m. Ook werd op dit karkas een dubbel DNA-profiel aangetroffen dat afkomstig kan zijn van óf een jong óf de volwassen wolvin (GW998f) van de roedel. Bij een dubbel DNA-profiel is het niet mogelijk om te bepalen of het gaat om de moeder of één van haar welpen omdat beide (deels) hetzelfde DNA hebben. Op de Noord-Veluwe werd ook een keutel gevonden van een mannelijke wolf die nog niet eerder op identiteit vastgesteld is. Het gaat om een welp van de hier aanwezige roedel. De wolf heeft de code GW1889m gekregen. Het is onbekend in welk jaar deze welp is geboren. De aanwezigheid van wolvin GW998f is vastgesteld aan de hand van DNA-analyse bij een schademelding in Epe.

Midden-Veluwe

Op de Midden-Veluwe is de wolvin GW960f waarschijnlijk nog steeds aanwezig, zo blijkt uit beelden op wildcamera’s. De aanwezigheid van dit dier is in deze periode niet via DNA-analyse bevestigd. Op het kaartje ‘Wolvenmonitoring 17 juli – 30 oktober 2020’ zijn dit soort type waarnemingen daarom aangegeven met een wit wolvenicoon. De wolvenwaarnemingen van de Midden-Veluwe zijn op de monitoringskaart met het cijfer 1 aangegeven.

Zuid-Veluwe

Op de Zuid-Veluwe is al enkele maanden de activiteit van een wolf vastgesteld aan de hand van met name wildcamera-beelden. Het gaat vrijwel zeker nog steeds om wolf GW1729f, een welp geboren in 2019 in de roedel van de Noord-Veluwe. De aanwezigheid van het dier is in deze periode niet via DNA-analyse bevestigd. De wolvenwaarnemingen van de Zuid-Veluwe zijn op de monitoringskaart met het cijfer 2 aangegeven.

image

Op de kaart 'Wolvenmonitoring' zijn twee type wolveniconen aangegeven: gekleurde wolven en witte wolven. De gekleurde wolven geven het gebied aan waar op basis van DNA-analyse is vastgesteld welke wolven (individuen) hier aanwezig zijn. Elke wolf die op individu is bepaald, krijgt een code/nummer. De grote gekleurde wolveniconen geven het gebied aan waar wolven officieel, volgens de criteria uit het Interprovinciaal Wolvenplan, gevestigd zijn en waar in de afgelopen periode DNA-sporen zijn aangetroffen. De witte wolven geven het gebied aan waar wolven zijn waargenomen (bijvoorbeeld zichtwaarnemingen of sporen), maar waar het individu niet via DNA-analyse is vastgesteld. Voor deze locaties geldt dat op basis van eerdere individubepalingen er wel een vermoeden bestaat om welk individu het gaat. In de periode 17 juli tot en met 30 oktober gaat het in deze gebieden vermoedelijk om: GW960f (1), GW1729f (2) en GW1261m (3).

“Wolf GW1625m is nu ruim zes maanden actief in de regio Groote Heide. Volgens het Interprovinciaal Wolvenplan is er dan officieel sprake van een vestiging.”

Drenthe

In het vorige voortgangsbericht werd aangekondigd dat wolf GW1261m zich nu een half jaar had opgehouden in de provincie en zich dus officieel gevestigd had volgens de criteria van het Interprovinciaal Wolvenplan. Vanaf juli 2020 is in de provincie Drenthe echter geen gevalideerde wolvenwaarneming meer gedaan. Midden juli vond de laatste bevestigde wolvenwaarneming plaats; op dat moment is een keutel gevonden waarvan genetisch werd vastgesteld dat die van een wolf afkomstig was. Er kon op basis van DNA-afname echter geen individu achterhaald worden. Deze wolvenwaarneming is op het kaartje met cijfer 3 aangegeven. Daarna is in de provincie Drenthe geen wolvenactiviteit meer vastgesteld, ook niet van wolf GW1261m. Leefgebied verlaten Op 28 oktober 2020 meldde het Duitse Senckenberg Instituut, partner in CEwolf consortium, bij WENR dat de aanwezigheid van wolf GW1261m in Duitsland was vastgesteld. Dit is aangetoond aan de hand van DNA van een schapenbeet van 1 oktober te Dörpen, niet ver over de grens met Drenthe. Het lijkt er dus op dat GW1261m het vermeende leefgebied in Drenthe weer verlaten heeft. Dit komt vaker voor bij wolven, bijvoorbeeld omdat ze op zoek gaan naar een partner. Het is echter niet uitgesloten dat GW1261m terugkeert naar de provincie Drenthe, maar vanzelfsprekend is dat niet. Provincie Drenthe en de Gebiedscommissie gaan echter door met het gebiedsproces om schapenhouders te ondersteunen met het nemen van preventiemaatregelen.

Noord-Brabant en Limburg

Groote Heide

De mannelijke wolf GW1625m is langer dan zes maanden aanwezig in de regio de Groote Heide tussen Eindhoven en Weert. Dat is vastgesteld aan de hand van de individubepaling op basis van DNA-onderzoek. Bij elf schademeldingen in de regio Zuidoost-Brabant is aangetoond dat het gaat om dezelfde mannelijke wolf, de alpiene wolf GW1625m. In Limburg is de aanwezigheid van wolf GW1625m eveneens in deze periode vastgesteld via een schademelding in deze regio. Naast genetische duiding via schademeldingen is in Zuidoost-Brabant op 31 augustus een keutel gevonden en op 30 oktober een pluk haar (zie foto hieronder). Deze waarnemingen zijn genetisch te herleiden naar deze uit de Frans-Alpiene populatie afkomstige wolf GW1625m. Deze wolf is nu ruim zes maanden actief in deze regio en volgens de criteria van het Interprovinciaal Wolvenplan is er dan officieel spraken van een vestiging. Dit is ook het eerste territorium in Nederland dat een provinciegrens overschrijdt.

Op 30 oktober werd aan prikkeldraad een pluk haar van GW1625m aangetroffen. Op die plek was ook duidelijk te zien hoe de wolf onder het prikkeldraad door was gekropen.

Deel dit artikel