Afhandeling wolvenschade door BIJ12

Binnengekomen schademeldingen

In de periode 17 juli tot en met 30 oktober 2020 zijn 30 meldingen van vermoedelijke wolvenschade aan landbouwhuisdieren gemeld bij BIJ12. Van vijf van deze 30 binnengekomen meldingen is tijdens de eerste beoordeling vastgesteld dat het geen wolvenschade betrof. Deze eerste beoordeling vindt plaats aan de hand van de melding en de toegestuurde foto’s. Op basis van die documenten wordt in eerste instantie bepaald of DNA-afname noodzakelijk is. In sommige gevallen is direct duidelijk dat de schade niet veroorzaakt is door een wolf, maar door een andere soort zoals hond of vos. Drie gevallen geen resultaat Na de eerste beoordeling is bij 25 meldingen DNA afgenomen door een taxateur. Aan de hand van de DNA-analyse is aangetoond dat het in zestien van de 25 gevallen inderdaad ging om een wolf. Bij de overige negen schademeldingen gaf de DNA-analyse bij drie gevallen geen resultaat (de diersoort is onbekend). In drie gevallen ging het om een hond, twee keer om een goudjakhals en één keer een combinatie van hond en vos. Bij één geval waarbij uit de DNA-analyse geen diersoort kon worden vastgesteld (‘diersoort onbekend’), is op basis van de locatie, het veldbezoek en het daarin geconstateerde schadebeeld beoordeeld dat de aanval aan een wolf toegeschreven kon worden. Daarmee komt voor de periode 17 juli tot en met 30 oktober het totaal aantal bevestigde schademeldingen door wolf uit op 17. Cijfers van schademeldingen zijn ook te vinden op www.bij12.nl/wolf.

Aantal bevestigde schademeldingen per predator 17 juli - 30 oktober 2020

image

Noord-Brabant en Limburg

In Noord-Brabant zijn zestien meldingen gedaan van schade vermoedelijk veroorzaakt door wolf. DNA-analyse heeft aangetoond dat het bij dertien van deze zestien gevallen ging om een wolf. De DNA-uitslagen van de overige drie meldingen uit Noord-Brabant gaven één keer hond aan en twee keer geen resultaat. Bij één van deze twee meldingen waarbij uit de DNA-analyse geen resultaat kwam, is op basis van andere kenmerken beoordeeld dat het om een wolf ging. In Limburg zijn in deze periode twee vermoedelijke wolvenschademeldingen gedaan waarbij DNA is afgenomen. Bij één van deze twee meldingen is vastgesteld dat het om een wolf gaat (melding van 17 oktober 2020). Bij de andere melding betrof het een hond.

Groningen en Overijssel

Van de periode 17 juli tot en met 30 oktober kwam uit Groningen eind augustus één melding binnen, waarvan de DNA-analyse geen resultaat heeft opgeleverd. Uit Overijssel kwam midden oktober ook één melding binnen, waarbij uit de DNA-analyse twee diersoorten naar voren kwamen: hond en vos.

Overige provincies

In de overige provincies zijn in de periode 17 juli tot en met 30 oktober geen schademeldingen gedaan waarbij DNA is afgenomen.

Gelderland

Vijf van de 25 meldingen kwamen deze periode uit Gelderland. Bij twee van deze meldingen bleek het om wolvenschade te gaan, waarvan de eerste melding in deze periode op 26 augustus was. De tweede melding volgde vier dagen later, op 30 augustus. Deze meldingen kwamen beiden uit Epe. In september kwam er een melding binnen van een dood alpacaveulen. Genetisch onderzoek wees uit dat een door mensen gehouden wolfhond achter de aanval zat. Een wolfhond is een hondachtige die is ontstaan uit een kruising tussen een hond en een wolf van (in dit geval) Noord-Amerikaanse origine. De identiteit van de betreffende wolfhond is bekend en er zijn maatregelen genomen. Lees meer informatie op www.bij12.nl/wolf onder vraag 6 bij de veel gestelde vragen. Goudjakhals Eind oktober kwamen twee dagen achter elkaar meldingen binnen vanuit de Ooijpolder. De DNA-analyse heeft aangetoond dat de schade veroorzaakt is door een goudjakhals, een hondachtig roofdier. Ook vanuit het CEwolf consortium wordt deze soort op individueel niveau gemonitord. Vandaar dat kon worden vastgesteld dat dit individu het mannelijke dier GG010m betreft waarvan de aanwezigheid eerder ook in Duitsland is aangetoond. De melding van 28 oktober is de eerste schademelding uit Nederland waarbij een goudjakhals is aangetoond. Eerder zijn goudjakhalzen waargenomen met wildcamera’s op de Veluwe (in 2016 en in 2017) en Drenthe (2019).

Deel dit artikel