Terugblik afgelopen periode

Waarneming van de wolf in Nederland, samen met een blauwe kiekendief (foto: Jorrit Vlot)

Veel wolvenactiviteit van Noord- tot Zuid-Nederland

Er is veel nieuws te melden over de wolf in Nederland. Er is een behoorlijke toename geweest in het aantal waarnemingen en meldingen. Bij het Wolvenmeldpunt zijn in de periode 1 november 2021 tot en met 16 februari 2022 maar liefst 1.567 meldingen van (vermoedelijke) sporen, wildcamerabeelden en waarnemingen van wolven binnengekomen. BIJ12 ontving 152 meldingen van vermoedelijke wolvenschade aan landbouwhuisdieren. In totaal bleek het bij 551 gevallen om een wolf te gaan. Op basis van alle meldingen en zichtwaarnemingen kan gesteld worden dat er voor het eerst in de regio Zuidwest-Drenthe en Zuidoost-Fryslân een wolvenpaar is gevormd. De wolven trekken gezamenlijk op en eten samen. Ook blijkt uit verschillende waarnemingen dat de gevestigde roedel op de Noord-Veluwe volop in beweging is binnen het hele territorium en ook meermaals op de Midden-Veluwe wordt gezien. Ze leggen daarbij grote afstanden af. Verschillende nakomelingen van de roedel van de Noord-Veluwe zijn op zoek naar een eigen territorium, zo blijkt uit verschillende waarnemingen als keutels en camerabeelden. Ook in de regio Zuidwest-Brabant en Zeeland was er de afgelopen periode veel wolfactiviteit. In Noord-Brabant zijn in totaal zes verschillende wolven waargenomen. De wolf die zich een tijd geleden gevestigd had op De Groote Heide is gesignaleerd in Duitsland. Het is niet zeker of deze wolf Nederland definitief verlaten heeft of dat deze wolf op termijn weer terug keert naar Nederland. In de afgelopen periode hebben vier aanrijdingen met wolven plaatsgevonden, waaronder twee met Vlaamse welpen. Eén wolf heeft de aanrijding overleefd, want drie weken later is zijn DNA aangetroffen op een dood schaap.

Op wildcamerabeelden is de roedel op de Veluwe in wisselende samenstelling te zien (bron: Zoogdiervereniging)

Bij het Wolvenmeldpunt komen regelmatig foto's binnen van de wolf in Nederland. Ook worden er opnames gemaakt met wildcamera's. Een aantal hiervan vindt u terug in deze rapportage.

Wolvin GW2090f en wolf GW2397m worden vaak in elkaars gezelschap gezien. Mogelijk vormen zij een paar (bron: Zoogdiervereniging)

Verhouding type zekere wolvenwaarneming

Het diagram geeft een beeld van meldingen van zekere waarnemingen die bij het Wolvenmeldpunt zijn binnengekomen in de periode van 1 november 2021 tot en met 16 februari 2022.

Binnengekomen meldingen monitoring

In deze tussenrapportage geven we inzicht in de activiteit van de wolf in Nederland in de periode van 1 november 2021 tot en met 16 februari 2022. Er zijn in deze periode 1.567 meldingen binnengekomen van (vermoedelijke) sporen en waarnemingen van wolven. De meldingen werden gedaan bij het Wolvenmeldpunt. Bij 551 meldingen is op basis van bewijsmateriaal – zoals DNA-onderzoek - duidelijk geworden dat het daadwerkelijk om een wolf ging. Van de overige meldingen kan niet met zekerheid worden vastgesteld of dit een wolf betreft. In onderstaand diagram ziet u een overzicht van zekere wolvenwaarnemingen, verdeeld naar soort waarneming. De activiteit van de wolf in Nederland is in deze tussenrapportage gebaseerd op kennis uit de schademeldingen die binnenkomen bij BIJ12, het Wolvenmeldpunt en de actieve monitoring. Ondanks de omvattendheid van deze bronnen, zijn deze niet volledig uitputtend en kan er meer wolvenactiviteit in Nederland aan de orde zijn dan waar wij zicht op hebben.

Deel dit artikel