Kaart verspreiding wolf

Een van de leefgebieden van de wolf in Nederland (foto: Marielle van Uitert)

Wolvenmonitoring 1 november 2021 - 16 februari 2022

De kaart geeft de gebieden aan waar in de periode van 1 november 2021 tot en met 16 februari 2022 met zekerheid wolven aanwezig waren in Nederland. Via DNA-analyse was het in een aantal gevallen mogelijk om de individuen te achterhalen. Wanneer u in de onlineversie van de tussenrapportage op de iconen klikt, krijgt u meer informatie over de betreffende wolven. Ook is het mogelijk om de kaart in te zoomen. De betekenis van de iconen is onder de kaart uitgelegd.

Op de kaart zijn niet alle wolvenwaarnemingen binnen de bekende territoria van de wolven weergegeven. Deze wolvenwaarnemingen zijn, binnen de betreffende gebieden, samengevat in één gekleurd wolvenicoon.

Toelichting en leeswijzer kaart

Op de kaart 'Wolvenmonitoring' zijn drie iconen aangegeven: een gekleurde wolf, een wolvenpoot en een auto. De gekleurde wolven geven het gebied aan waar op basis van DNA-analyse is aangetoond welke wolven (individuen) hier vastgesteld zijn. De grotere gekleurde wolveniconen geven het gebied aan waar wolven officieel, volgens de criteria uit het Interprovinciaal Wolvenplan (6 maanden aanwezigheid), gevestigd zijn én waar in de afgelopen periode DNA-sporen zijn aangetroffen. Het gaat om de individuen GW2090f (wolvin Zuidwest-Drenthe), GW998f (wolvin roedel Noord-Veluwe), GW893m (wolf roedel Noord-Veluwe), GW960f (wolvin Midden-Veluwe) en GW1625m (wolf Groote Heide). Voor de overige gekleurde wolven geldt dat zij of niet officieel gevestigd zijn of (waarschijnlijk) nog zwerven (GW1954m, GW2419m, GW2402m, GW2363f en GW2397m) en/of betreffen welpen van de roedel (GW1428m, GW1889m, GW2087m, GW2398m en GW2563m) waarbij een eigen territorium nog niet is vastgesteld. De locaties met een auto-icoon geven de locaties aan waar wolven zijn aangereden. Dat was afgelopen kwartaal vier keer: drie met dodelijke afloop (GW1964m, GW2432m en GW2433m) en één waarbij de wolf niet dodelijk is geraakt (GW2398m). De locaties met een wolvenpoot geven de gebieden aan waar overige zekere wolvenwaarnemingen gedaan zijn, zoals zichtwaarnemingen en via wildcamerabeelden, maar waar het individu niet met zekerheid aan te duiden is. Voor een individubepaling is namelijk DNA nodig. Bij de wolvenwaarnemingen aangegeven met een wolvenpoot is geen DNA beschikbaar. Hierdoor kan het individu niet bepaald worden. 

Deel dit artikel