Afhandeling wolvenschade door BIJ12

DNA-afname bij een schaap (foto: Marielle van Uitert)

Binnengekomen schademeldingen

In de periode 1 november 2021 tot en met 16 februari 2022 zijn 152 meldingen van vermoedelijke wolvenschade aan landbouwhuisdieren binnengekomen bij BIJ12.

Acht van deze meldingen zijn niet verder onderzocht. Tijdens de eerste beoordeling van deze meldingen werd aan de hand van toegestuurde foto’s en een omschrijving van de situatie al duidelijk dat het niet om schade door een wolf ging. Bij de overige 144 meldingen is wel nader onderzocht of sprake was van een wolf.

Bij vijf meldingen kon geen DNA meer worden afgenomen. Aan de hand van het veldbezoek, foto’s en een omschrijving van de situatie was door BIJ12 de schadeveroorzakende diersoort bij deze meldingen niet meer te achterhalen. Voor deze meldingen is ‘diersoort onbekend’ genoteerd. Bij twee andere meldingen is wel DNA afgenomen, maar is vanwege een kwijtgeraakte postzending de beoordeling op basis van veldbezoek, locatie en schadebeeld afgehandeld. BIJ12 heeft bij deze twee gevallen beoordeeld dat de schade veroorzaakt is door een wolf. Van de overige 137 meldingen is het DNA afgenomen en geanalyseerd. Bij 100 van de 137 gevallen gaf de DNA-analyse als uitslag dat het om wolvenschade ging. Vier keer werd het DNA van een hond aangetoond. In de 33 overige gevallen gaf de analyse geen resultaat. 31 meldingen zijn nader beoordeeld op basis van veldbezoek, locatie en schadebeeld. Tien van deze meldingen zijn toegeschreven aan wolf, acht meldingen aan vos en twee meldingen aan hond. Bij elf melding kon ook na de beoordeling door BIJ12 geen diersoort worden toegekend. Om deze reden staan deze meldingen onder ‘diersoort onbekend’. Twee meldingen zijn nog in behandeling voor een nadere beoordeling door BIJ12, de schadeveroorzakende diersoort wordt op een later moment beoordeeld en bekend gemaakt. De actuele cijfers van schademeldingen zijn terug te vinden op bij12.nl/wolf.

Overzicht van schademeldingen bij BIJ12 en daaruit volgende resultaten 1 november 2021 - 16 februari 2022

  • Binnengekomen schademeldingen: 152
  • Bij eerste beoordeling beoordeeld als niet veroorzaakt door wolf: 8
  • Veldbezoek taxateurs en DNA-afname bij vermoedelijke wolvenschade: 144
  • Bevestigde schade veroorzaakt door wolf: 112
  • Bevestigde schade veroorzaakt door hond, vos of onbekend: 32

Onderstaand diagram geeft alleen een beeld van de bij BIJ12 binnengekomen schademeldingen die nader werden onderzocht in de periode van 1 november 2021 tot en met 16 februari 2022. Dit zijn meldingen waarbij het vermoeden bestaat dat een wolf de schade zou hebben veroorzaakt

Drenthe

27 meldingen van vermoedelijke wolvenschade kwamen uit Drenthe. In 23 gevallen bleek uit de DNA-analyse dat het inderdaad wolvenschade betrof. Daarnaast zat van één melding de DNA-monsters in de zending die is kwijtgeraakt bij de post. Na de beoordeling door BIJ12 (aan de hand van onder andere het overige bijgeleverde bewijs) is voor deze melding geconcludeerd dat de schade toegekend kan worden aan de wolf. Bij de overige drie meldingen gaf de DNA-analyse geen resultaat. Bij twee van deze meldingen is door BIJ12 beoordeeld dat het om een vos ging. Voor de derde melding is aan de hand van het veldbezoek en schadebeeld geen schadeveroorzakende diersoort toe te wijzen. Deze melding is geregistreerd als ‘diersoort onbekend’.

Flevoland

In de periode 1 november 2021 tot en met 16 februari 2022 zijn twee meldingen van vermoedelijke wolvenschade uit Flevoland bij BIJ12 gemeld. De DNA-analyse van deze meldingen heeft geen resultaat opgeleverd. Bij de nadere beoordeling door BIJ12 is op basis van het veldbezoek en het schadebeeld geconcludeerd dat voor beide gevallen geen schadeveroorzakende diersoort toe te wijzen is. Beide meldingen zijn geregistreerd als ‘diersoort onbekend’.

Fryslân

Uit Fryslân kwamen negen meldingen van vermoedelijke wolvenschade in deze periode. Bij zes van deze meldingen bleek uit de DNA-analyse dat het om wolvenschade gaat. Eén overige melding betrof schade door hond. Bij één melding gaf de DNA-analyse geen resultaat. Bij de overige melding is wel DNA afgenomen, maar zaten de DNA-monsters in de zending die is kwijtgeraakt bij de post. Deze twee meldingen zijn afgehandeld op basis van het veldbezoek, schadebeeld en de locatie. Hierbij is beoordeeld dat één melding toegewezen kan worden aan wolf en dat bij de andere melding geen schadeveroorzakende diersoort toe te wijzen is. Deze melding is geregistreerd als ‘diersoort onbekend’.

Gelderland

In deze periode kwamen negentien meldingen van vermoedelijke wolvenschade uit Gelderland. Bij zes van deze meldingen is uit de DNA-analyse gebleken dat de schadeveroorzakende diersoort wolf betrof. Aan de hand van DNA bleek dat bij twee andere meldingen de schade veroorzaakt was door een hond. Bij één melding kon geen DNA meer worden verzameld. Bij de tien overige meldingen gaf de DNA-analyse geen resultaat. Deze in totaal elf meldingen zijn afgehandeld aan de hand van de beoordeling van het veldbezoek, schadebeeld en locatie. Hieruit bleek dat er bij zes meldingen geen schadeveroorzakende diersoort vastgesteld kon worden. Deze meldingen zijn geregistreerd als ‘diersoort onbekend’. Bij drie meldingen is de schade toegekend aan vos en bij de twee overige meldingen aan wolf.

Groningen

BIJ12 ontving deze periode één vermoedelijke wolvenschademelding uit Groningen. DNA-analyse heeft uitgewezen dat de schade veroorzaakt is door een hond.

Limburg

Twaalf vermoedelijke wolvenschademeldingen kwamen deze periode uit Limburg. Tijdens de DNA-analyse is bij acht van deze meldingen het DNA van wolf aangetoond. Bij één melding was DNA-afname niet meer mogelijk. Bij drie meldingen gaf de DNA-analyse geen resultaat. Deze vier meldingen zijn nader beoordeeld op basis van het veldbezoek, schadebeeld en de locatie. Naar aanleiding hiervan is beoordeeld dat in één geval de schade veroorzaakt is door een wolf en bij een ander geval door hond. Bij de twee andere meldingen kon geen schadeveroorzakende diersoort worden vastgesteld. Deze meldingen zijn geregistreerd als ‘diersoort onbekend’.

Noord-Brabant

In de periode 1 november 2021 tot en met 16 februari 2022 zijn uit de provincie Noord-Brabant 69 meldingen vermoedelijke wolvenschade bij BIJ12 binnengekomen. Bij 53 van deze meldingen is het DNA van een wolf aangetoond. Bij dertien meldingen gaf de DNA-analyse geen resultaat. Aan de hand van het veldbezoek, locatie en het schadebeeld is voor deze meldingen beoordeeld dat in zeven gevallen de schade is veroorzaakt door wolf, in twee gevallen door vos en in één geval door hond. Bij één van de dertien meldingen kon de schadeveroorzakende diersoort niet bepaald worden. Deze melding is geregistreerd als ‘diersoort onbekend’. De twee overige meldingen zijn momenteel nog in behandeling. De schadeveroorzakende diersoort wordt op een later moment beoordeeld. Bij drie schademeldingen bleek DNA-afname niet meer mogelijk. Ook aan de hand van het veldbezoek en schadebeeld kon hierbij geen schadeveroorzakende diersoort toegewezen worden. Deze drie meldingen zijn geregistreerd als ‘diersoort onbekend’.

Overijssel

Uit Overijssel ontving BIJ12 één melding van vermoedelijke wolvenschade. Van deze melding gaf de DNA-analyse geen resultaat. Aan de hand van het veldbezoek en het schadebeeld is beoordeeld dat de schade veroorzaakt is door een vos.

Zeeland

Uit Zeeland zijn vier meldingen bij BIJ12 gemeld, waarvan bij alle vier DNA van een wolf is aangetroffen.

Overige provincies

Uit de overige provincies zijn in de periode 1 november 2021 – 16 februari 2022 geen meldingen van vermoedelijke wolvenschade binnengekomen.

Deel dit artikel