Samenvatting afgelopen periode

Eén van de in 2022 geboren welpen in Nederland, foto: Klaas Jan Arkema

In 2022 minstens 16 wolvenwelpen geboren in Nederland

Er zijn dit jaar in Nederland bij vier wolvenparen minimaal 16 wolvenwelpen geboren. Minimaal drie in het gebied Zuidwest-Drenthe/Zuidoost-Fryslân, zes op de Noord-Veluwe, vier op de Midden-Veluwe en drie in Park de Hoge Veluwe. Dit betekent dat er vier roedels (een paar met jongen) in Nederland aanwezig zijn, waarvan een voor het eerst in het noorden van Nederland. Op basis van foto's en wildcamerabeelden is het minimum aantal welpen vastgesteld. Dit kunnen er mogelijk meer zijn als zij nog niet samen op camera zijn verschenen. In periode 1 mei tot en met 31 juli zijn minimaal 11 zwervende wolven waargenomen in het noorden, oosten en midden van Nederland. Zwervende wolven zijn vaak jonge onervaren wolven die op zoek zijn naar een eigen territorium. Een van de zwervende wolven (GW2669f) werd in de nacht van 5 op 6 juni doodgereden op de A50 ter hoogte van Apeldoorn-Noord. Het ging om een jonge wolvin en nakomeling van de roedel op de Noord-Veluwe. Deze wolvin was begin april nog gezien was in Utrecht en 't Gooi. De mannelijke wolf GW1625m, sinds februari 2020 gevestigd op De Groote Heide, is na een verblijf van enkele maanden in Duitsland weer terug in zijn oude territorium. Dit blijkt uit camerabeelden en DNA van gedode schapen. In Fryslân werd op 13 juni voor het eerst in Nederland een shetlandpony gedood. Het vermoeden bestond dat het om een wolf ging. De DNA-analyse leverde geen resultaat, maar op basis van de nadere beoordeling is uiteindelijk de conclusie getrokken dat  wolf als veroorzaker niet uit te sluiten was. Op de Veluwe – waar in de afgelopen periode vijf van de gevestigde wolven met DNA zijn aangetoond - is het aantal aanvallen op landbouwhuisdieren laag. Er is werk gemaakt van preventie en deze wolven eten vooral natuurlijke prooien zoals reeën en zwijnen.

De jonge wolvin die in de nacht van 5 op 6 juni werd doodgereden is onderzocht in een laboratorium. Het ging om GW2669f, een nakomeling van de roedel op de Noord-Veluwe. Foto: Marielle van Uitert.

Bij het Wolvenmeldpunt komen regelmatig foto's en video's binnen van de wolf in Nederland. Ook worden er opnames gemaakt met wildcamera's. Een aantal hiervan vindt u terug in deze rapportage.

Verhouding type zekere wolvenwaarneming

Het diagram geeft een beeld van meldingen van zekere waarnemingen die bij het Wolvenmeldpunt zijn binnengekomen in de periode van 1 mei - 31 juli 2022.

Binnengekomen meldingen monitoring

In deze tussenrapportage geven we inzicht in de activiteit van de wolf in Nederland in de periode van 1 mei - 31 juli 2022. Er zijn in deze periode 1.279 meldingen binnengekomen van (vermoedelijke) sporen van wolven. De meldingen werden gedaan bij het Wolvenmeldpunt van BIJ12, waarvan de uitvoering is belegd bij de Zoogdiervereniging. Bij 327 meldingen is op basis van bewijsmateriaal – zoals DNA-onderzoek op bijvoorbeeld een keutel - of beeldmateriaal duidelijk geworden dat het daadwerkelijk om een wolf ging. Van de overige meldingen kan niet worden vastgesteld of dit een wolf betreft. In onderstaande diagram ziet u een overzicht van zekere wolvenwaarnemingen, verdeeld naar soort waarneming. De activiteit van de wolf in Nederland is in deze tussenrapportage gebaseerd op kennis uit de schademeldingen die binnenkomen bij BIJ12, het Wolvenmeldpunt en de actieve monitoring. Ondanks de omvattendheid van deze bronnen, zijn deze niet volledig uitputtend en kan er meer wolvenactiviteit in Nederland aan de orde zijn dan waar wij zicht op hebben.

Deel dit artikel