Overig wolvennieuws

Staatsbosbeheer doet op dit moment proeven met kuddebeschermingshonden op de Veluwe, de Meinweg en de Strabrechtse Heide, foto: Staatsbosbeheer

Provincies stellen subsidieregeling open voor preventieve maatregelen

In diverse provincies zijn commissies opgericht om met direct belanghebbenden te onderzoeken welke maatregelen nodig zijn en hoe de provincie hierbij kan ondersteunen. Naar aanleiding hiervan zijn er in meerdere provincies subsidieregelingen beschikbaar voor de aanschaf van preventieve maatregelen. In enkele provincies is ook een wolvenconsulent aangesteld om veehouders te informeren over preventieve mogelijkheden. Bekijk op de site van BIJ12 de actuele informatie per provincie. Noord-Brabant Ook de provincie Noord-Brabant heeft sinds 1 februari 2022 een subsidieregeling opengesteld voor het nemen van preventieve maatregelen voor wolvenschade. De voornaamste reden is de langdurige aanwezigheid van de wolf in Zuidoost-Brabant (De Groote Heide). Met de regeling wil de provincie schade aan de landbouwhuisdieren, veroorzaakt door de gevestigde wolf, voorkomen. Daarnaast draagt het besluit bij aan het voorkomen van structurele problemen met wolven en aan de wettelijke taak van de provincie tot bescherming van de wolf. Houders van landbouwhuisdieren kunnen voor vaste en verplaatsbare wolfwerende stroomrasters een subsidie ontvangen. Kijk voor meer informatie op de site van de provincie Noord-Brabant. Provincie Drenthe Om schapenhouders te ondersteunen bij het plaatsen van wolfwerende rasters, kan bij de provincie Drenthe subsidie worden aangevraagd. Drentse schapenhouders hebben hier het afgelopen jaar veelvuldig gebruik gemaakt. Het subsidieplafond is nu verhoogd met € 200.000,-. Ook is er een wolvenconsulent die adviseert over het plaatsen van rasters en het aanvragen van subsidies. Verder wordt ook de monitoring van de wolf geïntensiveerd. Dit is nodig omdat er een wolvenpaar gevestigd is in het grensgebied Zuidwest-Drenthe en Zuidoost-Friesland en omdat dit paar afgelopen zomer welpen kreeg. Lees het volledige artikel op de site van provincie Drenthe.

Wolfwerende maatregelen: hoe pas je ze toe?

Er zijn verschillende maatregelen die houders van landbouwhuisdieren kunnen nemen om de wolf op afstand te houden, zoals het plaatsen van afrasteringen. Welke eisen worden aan de maatregelen gesteld en hoe plaats je die zo dat de wolf in principe geen doorgang heeft? Op de site van BIJ12 leest u er meer over. Ook vindt u hier verschillende video's met uitleg en instructie.

Het plaatsen van een wolfwerend raster moet zorgvuldig gebeuren, foto: Marielle van Uitert

Nieuw interprovinciaal wolvenplan in voorbereiding

De twaalf provincies bereiden op dit moment een nieuw interprovinciaal wolvenplan voor. Hierin wordt voor de komende jaren vastgelegd hoe we in Nederland met de wolf om willen gaan. Het conceptplan bevat de beleidsvoornemens voor het nieuwe wolvenbeleid. Hierover vinden op dit moment gesprekken plaats met de stakeholders. Naar aanleiding daarvan kan het concept worden bijgesteld en zal een hernieuwde eindversie het besluitvormingstraject in gaan. De verwachting is dat het wolvenplan eind 2022/begin 2023 naar buiten komt.

Pilots met kuddebeschermingshonden

Staatsbosbeheer doet op dit moment een proef met kuddebeschermingshonden op de Veluwe, de Meinweg en de Strabrechtse Heide. De speciaal ingezette honden moeten de wolf op veilige afstand houden. Naast Staatsbosbeheer zijn nog twee herders op de Veluwe dit jaar gestart met een pilot kuddebeschermingshonden.

Film over terugkeer van de wolf

Vier jaar lang hebben filmmaker Cees van Kempen en zijn team meer dan 1.000 dagen doorgebracht in de bossen van onder andere Duitsland en Nederland. Ze volgden de bijzondere terugkeer van de wolf in Nederland. De film die hij hierover maakte ging 15 september 2022 in première en is in meer dan 100 bioscopen en filmhuizen in Nederland te zien. Bekijk hier de trailer.

Deel dit artikel