Kaart verspreiding wolf

Het wolvenpaar op de Zuidoost-Veluwe, foto: Antonie Ruit

Monitoring 1 mei - 31 juli 2022

De kaart geeft de gebieden aan waar in de periode van 1 mei - 31 juli 2022 met zekerheid wolven aanwezig waren in Nederland. Via DNA-analyse was het in een aantal gevallen mogelijk om de individuen te achterhalen. Wanneer u in op de iconen klikt, krijgt u meer informatie over de betreffende wolven. Ook is het mogelijk om de kaart in te zoomen. De betekenis van de iconen is onder de kaart uitgelegd.

Op de kaart zijn niet alle wolvenwaarnemingen binnen de bekende territoria van de wolven weergegeven. Deze wolvenwaarnemingen zijn, binnen de betreffende gebieden, samengevat in één gekleurd wolvenicoon.

Toelichting en leeswijzer kaart

Op de kaart 'Wolvenmonitoring' zijn vijf typen iconen aangegeven: een gekleurde wolf, een grijze wolf, een witte wolf, een pootafdruk en een auto. De gekleurde wolven geven het gebied aan waar de afgelopen periode op basis van DNA-analyse is aangetoond welke wolven (individuen) hier vastgesteld zijn. De grote gekleurde wolveniconen geven het gebied aan waar wolven officieel gevestigd zijn, volgens de criteria uit het Interprovinciaal Wolvenplan, én waar in de afgelopen periode DNA-sporen zijn aangetroffen. De gevestigde wolven die afgelopen periode middels DNA zijn vastgesteld zijn: GW2397m en GW2090f in leefgebied Zuidwest-Drenthe/Zuidoost-Fryslân, GW998f op de Noord-Veluwe, GW960f op de Midden-Veluwe en GW1625m op de Groote Heide in Noord-Brabant/Limburg. Het icoon van de witte wolf geeft aan dat er een sterk vermoeden bestaat om welke individuen het gaat, maar waarvoor geen direct bewijs is. Op de Zuidoost-Veluwe is van de gevestigde wolf GW1889m en wolvin GW2363f in de afgelopen periode geen DNA gevonden. Wel zijn veelvuldig twee wolven op de camera vastgelegd in deze regio. De grijs gekleurde wolven staan symbool voor zwervende wolven. Zij hebben nog geen vast leefgebied gevonden en zijn nog niet langer dan zes maanden in Nederland via DNA aangetoond. Sommige nakomelingen van de (Noord-Veluwe) roedel zijn ook als grijs gekleurde iconen aangegeven als zij zich buiten het bekende territorium van de Noord-Veluwe bevinden en als zij nog geen vast territorium hebben gevonden. Van noord naar zuid betreffen de grijze iconen GW2670f, GW2904m, GW2864m, GW2488m, GW2541m, GW2902f, GW2668f, GW2398m, GW2087m en GW2903m. Tussen de eerste locatie waar de zwervende wolf via DNA is vastgesteld en (indien aanwezig) de laatste locatie is een stippellijn getrokken, eventueel via de plekken waar het dier nog meer via DNA is vastgesteld. De aangegeven lijn betreft nadrukkelijk niet de daadwerkelijk gelopen route van de wolf. Op de kaart is dit alleen voor GW2864m aangegeven, omdat deze wolf een grote afstand door Nederland heeft afgelegd. Op de locaties met een pootafdruk geven de gebieden aan waar overige zekere wolfwaarnemingen gedaan zijn, zoals zichtwaarnemingen en wildcamerabeelden, maar waar het individu niet met zekerheid aan te duiden is. Voor een individubepaling is namelijk DNA nodig. Bij de wolvenwaarneming aangegeven met een pootafdruk is geen DNA beschikbaar. Het kan ook zijn dat het DNA wel beschikbaar is, maar hier geen wolf uit blijkt. Hierdoor kan het individu niet bepaald worden. De locatie met een auto-icoon geeft de locatie aan waar een wolf is aangereden. Dat was afgelopen periode wolf GW2669f op de A50.

Overzicht gevestigde en zwervende wolven

In onderstaande tabel is weergegeven van welke wolven er op dit moment een vermoeden is dat zij gevestigd zijn in Nederland en waar deze zich (waarschijnlijk) de afgelopen periode bevonden. De gevestigde wolven zijn in de tabel aangeduid als gevestigde wolven. Gevestigde wolven zijn de afgelopen maanden of jaren (meermaals) in Nederland in dezelfde regio aangetoond en verblijven er langer dan zes maanden. Om die reden worden zij als ‘gevestigd’ aangeduid en wordt er in die regio’s onderzoek gedaan naar sporen. In het hoofdstuk ‘Monitoring in de provincies’ wordt meer toegelicht over deze wolven. Naast gevestigde wolven zijn er ook wolven die minder dan zes maanden in één regio voorkomen. Deze wolven zijn in de tabel aangegeven als zwervende wolven. Een zwervende wolf heeft nog geen vast leefgebied gevonden en is nog niet langer dan zes maanden in eenzelfde leefgebied via DNA aangetoond. In het overzicht van de zwervende wolven zijn alleen wolven opgenomen die de afgelopen periode (1 mei tot en met 31 juli 2022) via DNA zijn vastgesteld in Nederland. Het spreekt voor zich dat niet uit te sluiten valt dat er in deze periode mogelijk meer wolven aanwezig waren in Nederland. Niet alle wolven worden waargenomen. Ook zullen er waarnemingen zijn die niet gemeld worden of meldingen die niet gevalideerd kunnen worden, waardoor er niet met zekerheid gezegd kan worden dat het om een wolf gaat. Daarnaast vindt er op sommige plekken in Nederland geen monitoring plaats, terwijl er wel wolvenwaarnemingen bekend zijn (bijvoorbeeld uit de media). Dit kan voorkomen omdat er altijd toestemming nodig is van terreinbeheerders en andere betrokkenen om de terreinen te betreden en te onderzoeken.

Tabel 1 Gevestigde en zwervende wolven in Nederland Van een gevestigde wolf is sprake als deze minimaal 6 maanden in dezelfde regio of hetzelfde gebied via DNA aantoonbaar aanwezig is. Voor zwervende wolven is dat nog niet het geval. Dikgedrukte codes staan voor gevestigde wolven. GW staat voor Genetische Wolf, gevolgd door een uniek volgnummer, en daarna een m (man) of f (vrouw). Nakomeling NV, staat voor nakomeling van de Noord-Veluwe roedel. De wolf aangeduid met een † is omgekomen.

Toelichting op de tabel

* Nakomeling van de Noord-Veluwe roedel (GW998f x GW893m), geboren in de periode 2019-2021 en aangetoond met DNA. Voor deze nakomelingen geldt dat zij nog kunnen optrekken met de ouderlijke Noord-Veluwe roedel of (vanaf ongeveer het tweede levensjaar) op zoek zijn naar een eigen territorium. Dit kan zich in de buurt van de ouderlijke roedel bevinden (waaronder elders op de Veluwe) of verder weg. ** Wolf GW2363f en GW1889m zijn weergegeven als gevestigd omdat zij langer dan zes maanden op de Veluwe aanwezig zijn. Deze wolven zijn echter nog niet langer dan zes maanden op de Zuidoost-Veluwe via DNA aangetoond; de eerste DNA-sporen zijn begin januari in dit gebied gevonden. Afgelopen kwartaal zijn in de regio Zuidoost-Veluwe twee wolven tegelijkertijd op de camerabeelden waargenomen, waardoor het vermoeden bestaat dat de wolven nog steeds hier aanwezig zijn. *** Op de Zuidwest-Veluwe wordt met grote regelmaat een wolf op camera vastgelegd. Het is nog niet bekend welk individu dit is. De laatste bekende gevestigde wolf in deze regio betrof wolf GW1490m. Deze wolf is op 1 oktober 2021 in de omgeving van Stroe dood(geschoten) gevonden.

Foto: Jorrit Vlot

Deel dit artikel