Afhandeling wolvenschade door BIJ12

DNA-afname bij een gewond schaap, foto: Marielle van Uitert.

Binnengekomen schademeldingen

In de periode 1 mei tot en met 31 juli 2022 zijn 73 meldingen van vermoedelijke wolvenschade aan landbouwhuisdieren binnengekomen bij BIJ12.

Eén van deze meldingen is niet verder onderzocht. Tijdens de eerste beoordeling van deze melding werd aan de hand van toegestuurde foto’s en een omschrijving van de situatie al duidelijk dat het niet om schade door een wolf ging. Bij de overige 72 meldingen is wel nader onderzocht of er sprake was van een wolf. Bij vier meldingen kon geen DNA meer worden afgenomen. Deze meldingen zijn nog in behandeling voor een nadere beoordeling door BIJ12. De schadeveroorzakende diersoort wordt op een later moment beoordeeld en bekend gemaakt. Bij de andere 68 meldingen was DNA-afname tijdens het veldbezoek wel mogelijk. Bij 35 van de 68 gevallen gaf de DNA-analyse als uitslag dat het om wolvenschade ging. Tien keer werd het DNA van een hond aangetoond. Bij één van deze meldingen is nader beoordeeld door zowel BIJ12 als deskundigen van het Wolvenmeldpunt, dat wolf ook niet uit te sluiten valt. Deze melding staat daarom op 'wolf'. In overige 23 gevallen gaf de analyse geen resultaat. Deze meldingen zijn of worden nader beoordeeld, op basis van veldbezoek, locatie en schadebeeld.

Drie van de deze meldingen zijn toegeschreven aan wolf. Vier andere meldingen zijn na de beoordeling door de consulent aan vos toegeschreven. Bij tien meldingen is de schadeveroorzakende diersoort niet te beoordelen, bij deze meldingen is de schadeveroorzakende diersoort ‘diersoort onbekend’. De overige zes meldingen zijn nog in behandeling (samen met de vier meldingen waarbij geen DNA meer kon worden afgenomen, zie beschrijving hierboven, zijn er in totaal nog 10 meldingen in behandeling). De schadeveroorzakende diersoort van deze meldingen wordt later bekend gemaakt. De actuele cijfers van schademeldingen zijn terug te vinden op bij12.nl/wolf.

Overzicht van schademeldingen bij BIJ12 en daaruit volgende resultaten 1 mei - 31 juli 2022

  • Binnengekomen schademeldingen: 73
  • Bij eerste beoordeling beoordeeld als niet veroorzaakt door wolf: 1
  • Veldbezoek taxateurs en DNA-afname bij vermoedelijke wolvenschade: 72
  • Bevestigde schade veroorzaakt door wolf: 39
  • Bevestigde schade veroorzaakt door hond, vos of onbekend: 23
  • Meldingen nog in behandeling: 10

Onderstaand diagram geeft alleen een beeld van de bij BIJ12 binnengekomen schademeldingen die nader werden onderzocht in de periode van 1 mei tot en met 31 juli 2022. Dit zijn meldingen waarbij het vermoeden bestaat dat een wolf de schade zou hebben veroorzaakt.

Groningen

BIJ12 ontving deze periode vier vermoedelijke wolvenschademeldingen uit Groningen. DNA-analyse heeft in twee gevallen hond aangetoond. Bij de overige twee meldingen gaf DNA-analyse geen resultaat. Bij de beoordeling van deze meldingen aan de hand van het veldbezoek en het schadebeeld was geen schadeveroorzakende diersoort aan te wijzen. Deze zijn beoordeeld als diersoort onbekend.

Drenthe

21 meldingen van vermoedelijke wolvenschade kwamen uit Drenthe. Bij zestien gevallen bleek uit de DNA-analyse dat het inderdaad wolvenschade betrof. Eenmaal werd het DNA van hond aangetoond. Bij de overige vier meldingen gaf de DNA-analyse geen resultaat. Deze zijn beoordeeld aan de hand van veldbezoek en schadebeeld. Bij drie meldingen gaf het veldbezoek en het schadebeeld geen duidelijkheid over de schadeveroorzakende diersoort. Deze meldingen zijn beoordeeld als diersoort onbekend. De overige melding betrof vossenschade.

Fryslân

Uit Fryslân kwamen elf meldingen van vermoedelijke wolvenschade binnen in deze periode. Uit de DNA-analyse bleek dat het in drie gevallen wolvenschade betrof, bij twee meldingen hond en zes keer gaf de analyse geen resultaat. Vier van deze zes meldingen zonder resultaat zijn inmiddels beoordeeld aan de hand van het veldbezoek en het schadebeeld. Twee meldingen moeten nog beoordeeld worden. Bij twee van de al beoordeelde meldingen is de schade toegeschreven aan vos. Eenmaal is de schadeveroorzakende diersoort niet te beoordelen. De overige melding waar DNA-analyse geen resultaat opleverde, betrof de schademelding aan een Shetlander pony. Dit betrof in Nederland de eerste melding van vermoedelijke wolvenschade waar een pony bij betrokken was. De afgenomen DNA-monsters zijn twee keer geanalyseerd. Beide analyses gaven geen resultaat. Deze melding is vervolgens beoordeeld aan de hand van het veldbezoek en schadebeeld, het eindoordeel/de conclusie is dat wolf hierbij niet uit te sluiten is.

Flevoland

In de periode 1 mei tot en met 31 juli 2022 is één melding van vermoedelijke wolvenschade uit Flevoland bij BIJ12 gemeld. Bij de DNA-analyse kon worden aangetoond dat het om een wolf ging.

Overijssel

Uit Overijssel ontving BIJ12 elf meldingen van vermoedelijke wolvenschade. Bij acht van de meldingen is bij de DNA-analyse wolf aangetoond. Eenmaal is het DNA van hond aangetoond. Bij de twee overige meldingen gaf de DNA-analyse geen resultaat. Bij één van deze meldingen is aan de hand van het veldbezoek en het schadebeeld beoordeeld dat wolf niet uit te sluiten is. De overige melding zonder DNA-uitslag is nog in behandeling voor nadere beoordeling. De schadeveroorzakende diersoort wordt op een later moment bekend gemaakt.

Gelderland

In deze periode kwamen zes meldingen van vermoedelijke wolvenschade uit Gelderland. Bij drie meldingen bleek uit de DNA-analyse dat de schade veroorzaakt is door wolf. Eenmaal werd hond aangetoond. Bij de overige twee meldingen gaf de DNA-analyse geen resultaat. Deze meldingen zijn door middel van het veldbezoek en schadebeeld nader beoordeeld. Er kon geen schadeveroorzakende diersoort worden vastgesteld. Bij deze meldingen is de diersoort onbekend.

Noord-Brabant

In de periode 1 mei tot en met 31 juli 2022 zijn acht meldingen van vermoedelijke wolvenschade bij BIJ12 binnengekomen uit Noord-Brabant. Bij vier van deze meldingen is het DNA van wolf aangetoond. Bij twee meldingen gaf de DNA-analyse geen resultaat. Deze meldingen zijn nader beoordeeld aan de hand van het veldbezoek en het schadebeeld. Bij één van deze meldingen kon wolf niet worden uitgesloten. Bij de andere melding was geen schadeveroorzakende diersoort vast te stellen. De schadeveroorzakende diersoort is ‘diersoort onbekend’. Bij de twee overige meldingen is het DNA van hond aangetoond. Eén van de twee meldingen waar DNA van hond is aangetoond betrof een melding van één dode drachtige koe en drie gewonde koeien. Deze melding is nader beoordeeld door zowel BIJ12 als deskundigen van het Wolvenmeldpunt. Aan de hand van het schadebeeld is geconcludeerd dat er sprake is van dusdanige verwondingen dat niet uit te sluiten is dat deze door wolf, hond en/of prikkeldraad veroorzaakt kunnen zijn.

Limburg

Acht vermoedelijke wolvenschademeldingen kwamen deze periode uit Limburg. Bij vier meldingen gaf de DNA-analyse geen resultaat. Bij de overige vier meldingen was DNA-afname niet meer mogelijk. Zeven meldingen zijn nog in behandeling voor een nadere beoordeling. De schadeveroorzakende diersoort bij deze meldingen wordt op een later moment bekend gemaakt. Bij de overige melding is beoordeeld dat vos de schadeveroorzakende diersoort betreft.

Zeeland

Uit Zeeland zijn twee meldingen vermoedelijke wolvenschade bij BIJ12 binnengekomen. Bij één melding is het DNA van hond aangetoond. Bij de overige melding gaf de DNA-analyse geen resultaat. Deze melding is afgehandeld aan de hand van het veldbezoek en het schadebeeld. Er kon geen schadeveroorzakende diersoort worden aangemerkt. Bij deze melding is de schadeveroorzakende diersoort onbekend.

Overige provincies

In de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland zijn in de periode 1 mei tot en met 31 juli geen meldingen van vermoedelijke wolvenschade binnengekomen.

Een gescheperde kudde bij Vierhouten, foto: Marielle van Uitert

Deel dit artikel