Terugblik afgelopen periode

Gelderland stelt nieuw leefgebied Zuidwest-Veluwe vast

De aanwezigheid van de wolvin GW1729f op de Zuid-Veluwe is afgelopen kwartaal opnieuw vastgesteld. Omdat deze wolvin langer dan zes maanden in het gebied aanwezig was, was officieel sprake van vestiging. De wolvin had sinds kort gezelschap van een mannelijke wolf. Op 6 maart is op de provinciale weg N224 in Ede een wolvin doodgereden. Op dit moment vindt er onderzoek plaats om meer duidelijkheid te krijgen over de identiteit van de wolf. De uitslag is in juni bekend. Zeer waarschijnlijk gaat het om wolvin GW1729f. Dit is aannemelijk vanwege de locatie van het voorval, het geslacht van de wolf en het feit dat het dier drachtig was. Uit de eerste resultaten van de sectie is gebleken dat er sprake was van 8 pril ingenestelde embryo’s. Meer hierover leest u op pagina 4. Ondanks de dood van de wolvin, zal de provincie Gelderland het gebied op de Zuidwest-Veluwe toch aanwijzen als gebied waar subsidie geldt voor wolfwerende maatregelen.

Bovenstaande foto is gemaakt door Hugh Jansman (Wageningen Environmental Research). Bij het Wolvenmeldpunt komen ook regelmatig foto's binnen van de wolf in Nederland. Ook worden er opnames gemaakt met wildcamera's. Een aantal hiervan vindt u terug in deze rapportage, bijvoorbeeld van Paul Stuurman op pagina 4 en 6. Een aantal andere foto's zijn gemaakt door Marielle van Uitert in opdracht van BIJ12.

Verdeling aantal zekere wolvenmeldingen verdeeld naar type waarneming en provincie Periode 30 oktober 2020 - 31 januari 2021

In deze tussenrapportage geven we inzicht in de activiteit van de wolf in Nederland in de periode 30 oktober 2020 tot en met 31 januari 2021. Er zijn in deze periode 598 meldingen van vermoedelijke (sporen van) wolven binnengekomen bij het Wolvenmeldpunt van BIJ12, waarvan de uitvoering is belegd bij de Zoogdiervereniging. Bij 179 meldingen is op basis van bewijsmateriaal duidelijk geworden dat het daadwerkelijk om een wolf ging (dit zijn zekere wolfwaarnemingen). De verdeling in het type waarneming is in het diagram hierboven weergegeven. Van de overige meldingen kan niet worden vastgesteld of het om een wolf gaat.

Deel dit artikel