Kaart verspreiding wolf

Wolvenmonitoring 30 oktober 2020 - 31 januari 2021

De kaart geeft de gebieden aan waar de afgelopen periode met zekerheid wolven aanwezig waren in Nederland. Via DNA-analyse was het in een aantal gevallen mogelijk om de individuen te achterhalen. Door op de iconen te klikken wordt meer informatie gegeven over de betreffende wolven. Ook is het mogelijk om de kaart in te zoomen. De betekenis van de iconen is onder de kaart uitgelegd.

Toelichting en leeswijzer kaart Op de kaart 'Wolvenmonitoring' zijn drie typen wolveniconen aangegeven: een gekleurde wolf, een witte wolf en een wolvenpoot

De gekleurde wolven geven het gebied aan waar op basis van DNA-analyse is aangetoond welke wolven (individuen) hier vastgesteld zijn. De grote gekleurde wolveniconen geven het gebied aan waar wolven officieel, volgens de criteria uit het Interprovinciaal Wolvenplan, gevestigd zijn en waar in de afgelopen periode DNA-sporen zijn aangetroffen. Het gaat om de individuen GW893m, GW998f, GW1729f en GW1625m. Voor de overige gekleurde wolven geldt dit niet; zij zijn niet officieel gevestigd.

De witte wolf geeft de locatie waar de afgelopen periode een wolf is waargenomen (bijvoorbeeld via zichtwaarnemingen of sporen), maar waarvan het individu via DNA-analyse niet kon worden vastgesteld. Op basis van eerdere individubepalingen is wel een vermoeden om welk individu het gaat, namelijk GW960f (1).

De locaties met een wolvenpoot geven de gebieden aan waar overige zekere wolfwaarnemingen gedaan zijn (zoals zichtwaarnemingen), maar die buiten de bekende territoria liggen.

Op de kaart zijn de wolvenwaarnemingen die zijn gedaan binnen de bekende territoria van de wolven niet allemaal weergegeven. Deze wolvenwaarnemingen zijn, binnen de betreffende gebieden, samengevat in één (gekleurd) wolvenicoon.

Deel dit artikel