Afhandeling wolvenschade door BIJ12

Binnengekomen schademeldingen

In de periode 30 oktober 2020 tot en met 31 januari 2021 zijn 35 meldingen van vermoedelijke wolvenschade aan landbouwhuisdieren gemeld bij BIJ12. Bij twee van deze 35 meldingen is geen DNA afgenomen. Tijdens de eerste beoordeling kon aan de hand van de melding en toegestuurde foto’s namelijk al worden vastgesteld dat het geen wolvenschade betrof, maar vossenschade. Bij de overige 33 meldingen is wel veldbezoek gedaan en daarbij DNA afgenomen door een taxateur. Na analyse van het afgenomen DNA is aangetoond dat het in 22 van de 33 gevallen inderdaad om een wolf ging. Bij zes meldingen kwam DNA van een hond als resultaat uit de analyse. Vijf meldingen gaven geen resultaat. Voor deze vijf meldingen vindt een nadere beoordeling door BIJ12 plaats aan de hand van het schadebeeld, locatie en veldbezoek. Op basis daarvan wordt definitief beoordeeld of de schade wel of niet aan een wolf toegeschreven kan worden. Bij alle vijf meldingen heeft deze beoordeling reeds plaatsgevonden. Twee keer is beoordeeld dat de schade zeer waarschijnlijk veroorzaakt is door een wolf. Daarmee komt het aantal meldingen toegeschreven aan een wolf op 24 meldingen. In twee gevallen is beoordeeld dat een vos de schade zeer waarschijnlijk heeft veroorzaakt. Bij één melding kon aan de hand van het schadebeeld geen schadeveroorzakende diersoort worden bepaald. Cijfers van deze schademeldingen zijn ook te vinden op bij12.nl/wolf. De weergegeven diagram geeft alleen een beeld van de bij BIJ12 binnengekomen schademeldingen waarbij de melder het vermoeden had dat een wolf de veroorzaker zou kunnen zijn.

Weten hoe DNA-afname bij schademeldingen in z'n werk gaat? Bekijk de video.

Verdeling van de schadeveroorzakende diersoorten per provincie

Periode: 30 oktober 2020 tot en met 31 januari 2021

Aantal schademeldingen per schadeveroorzakende diersoort per provincie

Periode: 30 oktober 2020 tot en met 31 januari 2021

Noord-Brabant en Limburg

De meeste schademeldingen kwamen deze periode uit het zuiden van het land: uit Noord-Brabant (achttien meldingen) en Limburg (vier meldingen). Van de achttien meldingen uit Noord-Brabant is bij vijftien meldingen wolf genetisch aangetoond. Bij drie meldingen uit Limburg is dit het geval. Bij één melding uit Noord-Brabant is het DNA van een hond aangetroffen. Bij twee meldingen uit Noord-Brabant heeft DNA-analyse geen resultaat opgeleverd; bij nadere beoordeling van het dossier door BIJ12 is één melding uiteindelijk toegeschreven aan een vos. Bij de andere melding kon geen schadeveroorzakende diersoort worden bepaald. Van één melding uit Limburg kwam geen resultaat uit de DNA-analyse. Bij de beoordeling van dit dossier is een wolf als zeer waarschijnlijke schadeveroorzakende diersoort aangemerkt. Effectief plaatsen van rasters Uit de DNA-analyses van Noord-Brabant is gebleken dat de gevestigde wolf in Noord-Brabant (GW1625m) met zekerheid voor iets meer dan de helft van de schadegevallen in Noord-Brabant heeft gezorgd. Acht van de vijftien aanvallen in deze provincie zijn bevestigd veroorzaakt door dit individu en vonden plaats in het gebied tussen Eindhoven en Weert. In Limburg betrof het één schadegeval dat door deze wolf is veroorzaakt. Er zijn verschillende contacten tussen de lokale vrijwilligers en dierhouders om de preventieve maatregelen zo effectief mogelijk te plaatsen. Samen wordt gezocht naar werkbare oplossingen van rasters in ruw terrein. Ook wordt nader onderzocht wat zich in deze situaties heeft afgespeeld.

Overijssel en Gelderland

In totaal ontving BIJ12 zeven vermoedelijke wolvenschademeldingen uit Overijssel en Gelderland. Vier hiervan kwamen uit Overijssel, drie uit Gelderland. Bij drie meldingen uit Overijssel kon een wolf worden aangetoond door middel van het afgenomen DNA. Voor de andere melding in Overijssel is door BIJ12, op basis van bijbehorend bewijsmateriaal, beoordeeld dat het om een wolf ging. In Gelderland is bij één schademelding via DNA-analyse vastgesteld dat het om een wolf ging. De overige twee meldingen uit Gelderland konden door de DNA-analyse worden toegeschreven aan een hond.

Groningen en Drenthe

In het noorden van het land zijn vier meldingen van vermoedelijke wolvenschade doorgegeven: twee uit Drenthe en twee uit Groningen. Bij de meldingen uit Groningen is DNA van een hond aangetoond. Dit is ook het geval bij één melding uit Drenthe. Bij de andere melding uit Drenthe gaf DNA-analyse geen resultaat. Deze schade is later bij de beoordeling van het dossier toegeschreven aan een vos.

Overige provincies

Uit de overige provincies zijn van 30 oktober 2020 tot en met 31 januari 2021 geen schademeldingen binnengekomen.

Deel dit artikel