Kaart verspreiding wolf

De afgelopen periode trokken veel zwervende wolven door verschillende delen van Nederland, foto: Klaas Jan Arkema.

Monitoring 17 februari - 30 april 2022

De kaart geeft de gebieden aan waar in de periode van 17 februari tot en met 30 april 2022 met zekerheid wolven aanwezig waren in Nederland. Via DNA-analyse was het in een aantal gevallen mogelijk om de individuen te achterhalen. Wanneer u in de online versie van de tussenrapportage op de iconen klikt, krijgt u meer informatie over de betreffende wolven. Ook is het mogelijk om de kaart in te zoomen. De betekenis van de iconen is onder de kaart uitgelegd.

Op de kaart zijn niet alle wolvenwaarnemingen binnen de bekende territoria van de wolven weergegeven. Deze wolvenwaarnemingen zijn, binnen de betreffende gebieden, samengevat in één gekleurd wolvenicoon.

Toelichting en leeswijzer kaart

Op de kaart 'Wolvenmonitoring' zijn vijf typen iconen aangegeven: een gekleurde wolf, een grijze wolf, een witte wolf, een wolvenpoot en een auto. De gekleurde wolven geven het gebied aan waar de afgelopen periode op basis van DNA-analyse is aangetoond welke wolven (individuen) hier vastgesteld zijn. De gekleurde wolveniconen geven het gebied aan waar wolven officieel gevestigd zijn, volgens de criteria uit het Interprovinciaal Wolvenplan, én waar in de afgelopen periode DNA-sporen zijn aangetroffen. De gevestigde wolven die afgelopen periode middels DNA zijn vastgesteld zijn GW2090f, GW2397m (leefgebied Zuidwest-Drenthe/Zuidoost-Fryslân), GW2363f, GW1889m (Zuidoost-Veluwe) en GW1625m (sinds april weer waargenomen in Limburg na even weg te zijn geweest; eerder leefgebied De Groote Heide). Voor de overige grijs gekleurde wolven geldt dat zij nog geen vast leefgebied hebben gevonden en nog niet langer dan zes maanden in Nederland via DNA aangetoond zijn (GW1924m, GW1954m, GW2540f, GW2541m, GW2603m, GW2664m, GW2665m, GW2668f, GW2669f en GW2670f). Tussen de eerste locatie waar de zwervende wolf via DNA is vastgesteld en (indien aanwezig) de laatste locatie is een stippellijn getrokken, eventueel via de plekken waar het dier nog meer via DNA is vastgesteld. De aangegeven lijn betreft nadrukkelijk niet de daadwerkelijk gelopen route van de wolf. Het icoon van de witte wolf geeft aan dat er een sterk vermoeden bestaat om welk individu of individuen het gaat, maar hier is geen direct bewijs van. Op deze locatie is de afgelopen periode de aanwezigheid van wolven vastgesteld via zichtwaarnemingen en sporen, maar het individu of individuen konden niet via DNA-analyse vastgesteld worden. Op de Noord-Veluwe bestaat op basis van eerdere individubepalingen een sterk vermoeden dat het om de gevestigde leden van de Noord-Veluwe roedel gaat: het paar GW998f en GW893m en/of hun nakomelingen (afgelopen periode zijn hier de nakomelingen (GW2398m, GW2666f en GW2667m en GW2398m aangetoond) en de gevestigde wolvin GW960f (Midden-Veluwe) met mogelijk haar partner (zie tabel en tekst). De locaties met een wolvenpoot geven de gebieden aan waar overige zekere wolfwaarnemingen gedaan zijn, zoals zichtwaarnemingen en wildcamerabeelden, maar waar het individu niet met zekerheid aan te duiden is. Voor een individubepaling is namelijk DNA nodig. Bij de wolvenwaarnemingen aangegeven met een wolvenpoot is geen DNA beschikbaar of nog niet bekend (zoals bij het gevonden karkas bij Ugchelen). Hierdoor kan het individu niet bepaald worden. De locaties met een auto-icoon geven de locaties aan waar wolven zijn aangereden. Dat was afgelopen kwartaal één keer met wolf GW2379m op de A2.

Overzicht gevestigde en zwervende wolven

In onderstaande tabel ziet u welke wolven die op dit moment in Nederland gevestigd zijn en welke de afgelopen periode door Nederland trokken. Van een gevestigde wolf is sprake als deze minimaal zes maanden in dezelfde regio of hetzelfde gebied via DNA aantoonbaar aanwezig is. Voor zwervende wolven is dat nog niet het geval. GW staat voor Genetische Wolf, gevolgd door een uniek volgnummer, en daarna een m (man) of f (vrouw). Wolven aangeduid met een † zijn omgekomen. Dikgedrukte codes staan voor gevestigde wolven.

Toelichting op de tabel

* Nakomeling van de Noord-Veluwe roedel (GW998f x GW893m), geboren in de periode 2019-2021 en aangetoond met DNA. Voor deze nakomelingen geldt dat zij nog kunnen optrekken met de ouderlijke Noord-Veluwe roedel of (vanaf ongeveer het 2e levensjaar) op zoek zijn naar een eigen territorium. Dit kan zich in de buurt van de ouderlijke roedel bevinden (waaronder elders op de Veluwe) of verder weg. ** Wolf GW2363f en GW1889m zijn weergegeven als gevestigd omdat zij langer dan zes maanden op de Veluwe aanwezig zijn. Deze wolven zijn echter nog niet langer dan zes maanden op de Zuidoost-Veluwe via DNA aangetoond; de eerste DNA-sporen zijn begin januari in dit gebied gevonden. *** De laatste bekende gevestigde wolf in deze regio betrof wolf GW1490m. Deze wolf is op 1 oktober 2021 in de omgeving van Stroe dood(geschoten) gevonden. **** Deze wolf GW1625m werd in februari 2020 voor het eerst in Nederland vastgesteld en bezette tot begin 2022 een territorium op De Groote Heide (Noord-Brabant/Limburg). In januari 2022 heeft de wolf echter zijn territorium verlaten om richting Duitsland te trekken. De wolf is daar enkele keren waargenomen, vanaf eind april zijn er weer sporen in Nederland aangetroffen (Noord-Limburg). Het is onduidelijk of GW1625m zijn voormalige territorium op De Groote Heide opnieuw inneemt.

Deel dit artikel