Terugblik afgelopen periode

Wolf voor het eerst in provincie Zeeland gesignaleerd

Eind april is er voor het eerst een wolf gesignaleerd in provincie Zeeland. De wolf is Nederland via België binnengekomen en werd gedurende enkele dagen gespot in zowel West-Brabant als Zeeland. Daarna is hij weer teruggekeerd naar Vlaanderen. Ook in Groningen en Drenthe zijn sinds enige tijd weer wolvenwaarnemingen gedaan. Naast deze waarnemingen zijn de wolven in de bekende leefgebieden onverminderd aanwezig. Op de Noord-Veluwe zijn de afgelopen periode opnieuw welpen geboren binnen de daar gevestigde wolvenroedel. Vier welpen zijn er met zekerheid waargenomen. Dit is het derde opeenvolgende jaar dat er op de Noord-Veluwe voortplanting is vastgesteld. De aanwezigheid van de wolf op de Midden-Veluwe en de wolf in het grensoverschrijdende gebied Groote Heide zijn deze periode ook weer aangetoond. In de afgelopen periode zijn 17 meldingen gedaan van schade aan landbouwhuisdieren. Uit DNA-analyse bleek dat negen van deze gevallen veroorzaakt waren door een wolf.

Pootafdruk van een wolf. Foto Marielle van Uitert.

Bij het Wolvenmeldpunt komen ook regelmatig foto's binnen van de wolf in Nederland. Ook worden er opnames gemaakt met wildcamera's. Een aantal hiervan vindt u terug in deze rapportage, bijvoorbeeld van Jillis Roos op pagina 1, 2 en 3. Een aantal andere foto's zijn gemaakt door Marielle van Uitert in opdracht van BIJ12.

Verhouding type zekere wolvenwaarneming Periode 1 februari - 30 april 2021

In deze tussenrapportage geven we inzicht in de activiteit van de wolf in Nederland in de periode 1 februari tot en met 30 april 2021. Er zijn in deze periode 670 meldingen binnengekomen van (vermoedelijke) sporen van wolven. De meldingen werden gedaan bij het Wolvenmeldpunt van BIJ12, waarvan de uitvoering is belegd bij de Zoogdiervereniging. Bij 249 meldingen is op basis van bewijsmateriaal – zoals DNA-onderzoek - duidelijk geworden dat het daadwerkelijk om een wolf ging. Van de overige meldingen kan niet worden vastgesteld of dit een wolf betreft. In bovenstaande diagram ziet u een overzicht van zekere wolvenwaarnemingen, verdeeld naar soort waarneming.

Deel dit artikel