Kaart verspreiding wolf

Wolvenmonitoring 1 februari - 30 april 2021

De kaart geeft de gebieden aan waar in de periode van 1 februari tot en met 30 april met zekerheid wolven aanwezig waren in Nederland. Via DNA-analyse was het in een aantal gevallen mogelijk om de individuen te achterhalen. Wanneer u op de iconen te klikt, krijgt u meer informatie over de betreffende wolven. Ook is het mogelijk om de kaart in te zoomen. De betekenis van de iconen is onder de kaart uitgelegd.

Toelichting en leeswijzer kaart Op de kaart 'Wolvenmonitoring' zijn drie typen wolveniconen aangegeven: een gekleurde wolf, een witte wolf en een wolvenpoot. De gekleurde wolven geven het gebied aan waar op basis van DNA-analyse is aangetoond welke wolven (individuen) hier vastgesteld zijn. De grotere gekleurde wolveniconen geven het gebied aan waar wolven officieel, volgens de criteria uit het Interprovinciaal Wolvenplan, gevestigd zijn én waar in de afgelopen periode DNA-sporen zijn aangetroffen. Het gaat om de individuen GW960f (Midden-Veluwe) en GW1625m (Groote Heide). Van de op 6 maart doodgereden wolf bij Ede is vastgesteld dat het inderdaad om de - tot dan toe - officieel op de Zuidwest-Veluwe gevestigde wolf GW1729f ging. Voor de overige gekleurde wolven (GW1490m, GW1954m, GW2087m, GW2088m, GW2089m en GW2090f) geldt dat zij niet officieel gevestigd zijn. Ze zijn nog niet 6 maanden of langer aanwezig. Het icoon van de witte wolf geeft aan dat er een sterk vermoeden is om welk individu het gaat, maar zonder direct bewijs. Op deze locatie is de afgelopen periode de aanwezigheid van een wolf vastgesteld via zichtwaarnemingen en sporen, maar het individu kon niet via DNA-analyse vastgesteld worden. Op basis van eerdere individubepalingen bestaat een sterk vermoeden dat het om leden van de Noord-Veluwe roedel gaat: het paar GW998f en GW893m en/of hun welpen van het jaar 2019 of 2020. De locaties met een wolvenpoot geven de gebieden aan buiten de bekende territoria, waar overige zekere wolfwaarnemingen gedaan zijn, zoals zichtwaarnemingen.

Op de kaart zijn niet alle wolvenwaarnemingen binnen de bekende territoria van de wolven weergegeven. Deze wolvenwaarnemingen zijn, binnen de betreffende gebieden, samengevat in één gekleurd wolvenicoon.

Deel dit artikel