Afhandeling wolvenschade door BIJ12

Binnengekomen schademeldingen

In de periode 1 februari tot en met 30 april 2021 zijn zeventien meldingen van vermoedelijke wolvenschade aan landbouwhuisdieren binnengekomen bij BIJ12. Eén van deze meldingen is niet verder opgevolgd. Bij deze melding is geen taxateur langsgegaan om de schade te taxeren en DNA af te nemen. Tijdens de eerste beoordeling werd aan de hand van het schadebeeld (toegestuurde foto’s en omschrijving van de situatie) al duidelijk dat het hier geen schade door een wolf maar een vos betrof. De overige zestien meldingen zijn wel opgevolgd om te onderzoeken of er sprake was van een wolf. Bij deze meldingen is tijdens veldbezoek DNA afgenomen. Deze DNA-monsters zijn vervolgens geanalyseerd. In negen gevallen ging het om wolvenschade. Drie keer werd het DNA van een vos aangetoond en twee keer van een hond. In twee andere gevallen gaf de analyse geen resultaat. Deze twee laatste meldingen zijn nader beoordeeld op basis van veldbezoek, locatie en schadebeeld. Deze twee meldingen konden niet met zekerheid aan een schadeveroorzakende diersoort worden toegekend. Om deze reden staan deze twee meldingen onder ‘diersoort onbekend’. Cijfers van schademeldingen zijn terug te vinden op bij12.nl/wolf.

Verdeling schadeveroorzakende diersoorten

Periode: 1 februari - 30 april 2021

De diagram geeft alleen een beeld van de bij BIJ12 binnengekomen schademeldingen in de periode van 1 februari tot en met 30 april 2021. Dit zijn meldingen waarbij het vermoeden bestaat dat een wolf de schade zou hebben veroorzaakt.

Drenthe en Overijssel

Uit Drenthe en Overijssel kwamen in de betreffende periode drie meldingen: één uit Drenthe en twee uit Overijssel. Bij de melding uit Drenthe kon DNA van een wolf worden aangetoond. Bij de meldingen uit Overijssel is aan de hand van DNA-analyse vastgesteld dat de twee meldingen beide geen wolvenschade betroffen. Bij één melding ging het om een hond, bij de andere om een vos.

Gelderland

Uit Gelderland kwamen in deze periode vijf schademeldingen. Uit DNA-onderzoek bleken drie meldingen veroorzaakt door een wolf. Bij de twee andere meldingen betrof de uitslag vos.

Noord-Brabant en Limburg

Uit Noord-Brabant en Limburg ontving BIJ12 in de rapportageperiode acht meldingen van vermoedelijke wolvenschade. In Noord-Brabant wees de DNA-analyse uit dat het in drie gevallen inderdaad om een wolf bleek te gaan. In Limburg was dit twee keer het geval. In zowel Noord-Brabant als Limburg is van één melding nog niet bekend welke diersoort de schade heeft veroorzaakt. Bij deze twee meldingen gaf het DNA-onderzoek geen resultaat. Bij nadere beoordeling van deze dossiers zijn ze als diersoort onbekend aangemerkt. Bij de vierde melding uit Limburg kon DNA van hond worden aangetoond.

Overige provincies

Uit de overige provincies zijn in de rapportageperiode geen schademeldingen binnengekomen.

Deel dit artikel