Overig wolvennieuws uit de provincies

Bewaking van een kudde op Hoog Buurlo met speciale waakhonden (foto's Marielle van Uitert)

Bewaking van een kudde op Hoog Buurlo met speciale waakhonden (foto Marielle van Uitert)

Landelijk Overleg Wolf

Op 13 juli kwam het Landelijk Overleg wolf (LOW) weer bijeen. Dit overleg richt zich op de vraagstukken die voor alle wolvengebieden in de provincies gelden. Hiermee wil men o.a. kennisdeling over preventie van wolvenschade bevorderen. De provincies willen de maatschappelijke partijen betrekken bij de ontwikkeling van het beleid voor het nieuwe wolvenplan. Tijdens het laatste overleg is de stand van zaken besproken van de voortgang van de factfinding study. Deze studie vindt plaats in opdracht van BIJ12 - namens de 12 provincies - en LNV. De studie gaat over de actualisatie van de kennis van de wolf in Nederland en Europa, het onderzoek naar de juridische status van de wolf en andere lopende zaken. De factfinding study en de juridische analyse worden twee informatieve documenten die als basis dienen voor de actualisatie van het Interprovinciale wolvenplan. Dit wolvenplan geeft richting aan gezamenlijk beleidsuitvoering van provinciale taken rondom de wolf. Het plan biedt de provincies de basis om beleid formeel te verankeren in bijvoorbeeld verordeningen of beleidsregels. Feit is dat er hard gewerkt wordt aan de voorbereidende acties om in 2022 te komen tot een geactualiseerd Interprovinciaal Wolvenplan. Tevens is tijdens het LOW gesproken over de functie, werkwijze en samenstelling van het LOW. Daarbij is afgesproken dat het LOW een bijdrage vanuit de betrokken maatschappelijke organisaties kan leveren aan de totstandkoming van het nieuwe interprovinciale wolvenplan. Opvattingen en standpunten kunnen in dit overleg gedeeld worden. De voortgang en stand van zaken met betrekking tot de wolf in Nederland kan worden uitgewisseld. De huidige samenstelling wordt voldoende representatief bevonden. Het gehele spectrum aan achtergronden en opvattingen is vertegenwoordigd. Ook is aangekondigd dat de geverifieerde monitoringsdata, naast de schadedata, de komende maanden, op periodieke basis openbaar gemaakt gaan worden op de website van BIJ12.

Pilot met kuddewaakhonden

In Noord-Brabant en Limburg start binnenkort een pilot met kuddewaakhonden plaats. ARK Natuurontwikkeling en Canine Efficiency voeren deze pilot uit met ondersteuning van de betreffende provincies. Op de foto de kudde van herder Wilfried Buitink op Hoog Buurlo. Drie goed opgeleide en gesocialiseerde Karpatische herdershonden uit Roemeniƫ bewaken zijn schapen tegen aanvallen van wolven.

Gelderland informeert schapen- en geitenhouders

Op 14 en 21 juni organiseerde de provincie Gelderland online informatiesessies voor schapen- en geitenhouders in de nieuwe leefgebieden voor de wolf. De informatiesessie was een initiatief van de wolvencommissie Gelderland, in samenwerking met de gemeenten Ede, Renkum, Oldebroek en Heerde. De deelnemers kregen informatie over de aanwezigheid van de wolf in hun regio en toelichting op de te nemen preventieve maatregelen om schade zoveel mogelijk te voorkomen. Het ging daarbij om de praktische uitvoering van de afrastering en de uitgangspunten voor een subsidieaanvraag. Dierhouders konden ervaringen uitwisselen en een virtueel kijkje nemen bij de vijf wolfwerende afrasteringen die in aanmerking komen voor subsidie van de provincie Gelderland. Zie voor een verdere uiteenzetting van de informatieavonden de nieuwsbrief van de wolvencommissie Gelderland.

Wolfwerende hekken met fladderlinten (foto: Marielle van Uitert)

Met een goed geplaatste afrastering kan een boer de wolf buitenhouden.

Wolvenconsulent adviseert veehouders in Gelderland

Met een goed geplaatste afrastering kunnen veehouders de wolf buitenhouden. Nog maar weinig schapen- en geitenhouders zetten die stap, ondanks de subsidie die de provincie Gelderland sinds augustus 2020 geeft. Daarom heeft de provincie nu een wolvenconsulent in de arm genomen om veehouders te helpen wolfwerende maatregelen te nemen. De Gebiedscommissie Preventie Wolvenschade Gelderland, de zogenoemde wolvencommissie, is vanaf 1 september 2021 gestart met de inzet van wolvenconsulent Johan Wesselink om veehouders in Gelderland laagdrempelig te helpen. Hiermee hoopt de wolvencommissie dat meer hobbyhouders en veehouders besluiten om effectieve en preventieve maatregelen te nemen tegen de wolf. Hoe eerder en hoe meer veehouders maatregelen nemen om de wolf buiten te houden, hoe beter. Advies De wolvenconsulent adviseert dierhouders kosteloos over wolfwerende maatregelen. Zowel op afstand (telefonisch, e-mail) als op locatie. Het gaat dan onder meer over de bouw van nieuwe afrasteringen, de aanpassing van bestaande afrasteringen en controle na oplevering. Daarnaast biedt hij hulp bij het aanvragen van een subsidie. De focus ligt op de aangewezen wolvenleefgebieden, maar ook daarbuiten kan de hulp van Johan Wesselink worden ingeroepen. Meer weten? Wilt u gebruik maken van de consulent? Stuur een e-mail met daarin uw naam, organisatie (indien van toepassing) en telefoonnummer naar wolvencommissie@gelderland.nl en u krijgt een voorstel voor een tijdstip voor een belafspraak. Indien gewenst wordt op locatie door Johan Wesselink gekeken naar de persoonlijke situatie in het veld en wat er nodig is om preventieve maatregelen te nemen. Kijk voor meer informatie ook hier.

Deel dit artikel