Monitoring in de provincies

Vrijwilligers op zoek naar wolvensporen (foto Bart Beekers)

Voor het derde jaar op rij zijn binnen de roedel op de Noord-Veluwe welpen geboren. Het gaat om minimaal zes jongen.

Op 28 mei werd wolf GW2362m doodgereden op de N381 (foto Marielle van Uitert)

Provincie Fryslân en Drenthe

In de provincie Fryslân zijn in de periode 11 tot en met 27 mei op zes locaties schapen gedood door een wolf. In die regio is half mei ook twee keer een wolf gezien. Waaronder een wolf in Katlijk, waar in de media al veel aandacht aan besteed is. De schapen bleken op vijf locaties gedood te zijn door een individu dat nog niet eerder in Nederland of elders in de Centraal Europese populatie is vastgesteld. De wolf heeft de code GW2362m gekregen. Het is nog onbekend uit welke (buitenlandse) roedel dit dier afkomstig is. Uit DNA-onderzoek blijkt dat deze wolf op 15 mei ook in het noorden van Drenthe een schaap gedood heeft. Rond die tijd (half mei) is ook een zichtwaarneming van een wolf gedaan in de provincie Drenthe. Daarbij is het onbekend of het om het individu GW2362m gaat of een ander individu. De wolf GW2362m is kort na zijn aanwezigheid in Drenthe en Friesland op 28 mei doodgereden op de N381 in het Drents Friese Wold (zie ook de vorige tussenrapportage). Eind juni is er in de omgeving van het provincie grensoverschrijdende gebied Drents-Friese Wold opnieuw een wolf waargenomen. De wolf is aan Drentse zijde vastgesteld op een wildcamera op 22 juni.  Daar is ook een keutel van wolf aangetroffen (23 juni). Helaas was het DNA van deze keutel niet van voldoende kwaliteit om vast te kunnen stellen om welk individu het ging.

Provincie Gelderland

Noord-Veluwe Afgelopen kwartaal is de aanwezigheid van de roedel op de Noord-Veluwe wederom aangetoond. Hoewel de aanwezigheid van het paar van de roedel, GW998f en GW893m, dit kwartaal genetisch niet is vastgesteld, is het wel aannemelijk dat ze nog aanwezig zijn. Mede omdat er voor het derde opeenvolgende jaar jonge welpen zijn waargenomen. Deze zijn geboren in 2021. In een eerder bericht werd melding gemaakt van zijn vier welpen. Inmiddels blijken er op basis van camerabeelden ten minste zes jongen geboren te zijn. Elders op de Noord-Veluwe zijn twee welpen van eerdere worpen van de roedel genetisch vastgesteld. Het gaat om de eerder vastgestelde individuen GW1428m (uit de geboorteroedel van 2019) en GW1889m (geboren in 2019 of 2020). Beide individuen zijn op basis van keutels aangetoond. In het noordelijke deel van het territorium van de roedel werd een nieuw vrouwelijk individu vastgesteld: GW2363f. Deze wolvin is afkomstig uit de Barnstorf roedel in Nedersaksen (Duitsland). In dit noordelijke deel van de Veluwe zijn veel beelden gemaakt van twee wolven die het gebied intensiever gebruiken dan voorheen. Hierbij wordt ook een groter gebied gebruikt dan eerder vastgesteld, namelijk ook aan beide zijden van de A50. In dit noordelijkere deel van het territorium is afgelopen kwartaal, naast de wolvin, ook (eenmalig) de mannelijke wolf GW1428m via DNA-analyse aangetoond. Het is mogelijk dat GW1428 en GW2363f samen op de beelden te zien waren. Op enkele beelden waren bij de wolvin opgezette tepels te zien, wat kan wijzen op schijnzwangerschap van een volwassen wolvin. In de komende maanden moet duidelijk worden of GW2363f en GW1428m met zekerheid een paar aan het vormen zijn. Er zijn geen indicaties dat er al voortplanting heeft plaatsgevonden. Het eerstvolgende moment waarop dit kan plaatsvinden is in de eerste maanden van 2022. Dat is de paarperiode van wolven.

Het lijkt erop dat zich op Veluwe nieuwe paren vormen, naast de bestaande roedel.

Wolven op de Veluwe (foto Trudy Groen)

Midden-Veluwe Zoals in de vorige tussenrapportage beschreven staat, zijn er al enige tijd meldingen van twee wolven in het territorium op de Midden-Veluwe. Zowel in mei als juni is wolvin GW960f twee keer via DNA-analyses van keutels vastgesteld. Naast het DNA van deze wolvin is aan de hand van twee keutels ook DNA vastgesteld van een mannelijke wolf. Het blijkt te gaan om wolf GW1964m, een zoon van de roedel op de Noord-Veluwe (geboortejaar 2019 of 2020). GW1964m werd afgelopen voorjaar (in de periode 19 januari tot en met 18 april 2021) meerdere keren op basis van DNA-analyse op keutels aangetroffen op de Noord-Veluwe Eind juni en eind juli werd deze wolf genetisch vastgesteld op de Midden-Veluwe. Na twee jaar solitair te hebben geleefd in het territorium lijkt GW960f nu samen met GW1964m een paar te vormen. Zuidwest-Veluwe De mannelijke wolf GW1490m is in het afgelopen kwartaal tweemaal vastgesteld op de Zuidwest-Veluwe, zowel via DNA op een gedood hertenkalf, als via een keutel. De wolf is eind december 2020 voor het eerst vastgesteld in dit deel van de Veluwe. Aangezien de wolf zes maanden later (medio juni) hier nog steeds aanwezig is, kan er officieel van territoriale vestiging gesproken worden. Het leefgebied voor dit territorium was door de provincie Gelderland al vastgesteld voor de gevestigde wolvin GW1729f, die dit voorjaar dodelijk werd aangereden. Zuidoost-Veluwe Medio mei zijn door een recreant opnamen gemaakt van een wolf op de Zuidoost-Veluwe. Dit voorjaar zijn er in maart ook waarnemingen gedaan van een wolf in dit deel van de Veluwe. Het is onduidelijk of het om hetzelfde individu gaat en of deze wolf nog steeds aanwezig is in dit gebied. De wolf kan ook zijn doorgetrokken. Nader onderzoek in het zuidoostelijke deel van de Veluwe moet een eventuele aanwezigheid van een wolf uitwijzen. Ook in het tussenliggende Nationaal Park De Hoge Veluwe zijn beelden van een wolf gemaakt en vrijgegeven. Er zijn er DNA-monsters genomen van een gedode moeflon. Het DNA-onderzoek voor deze monsters loopt nog. Samengevat Samengevat lijkt het erop dat er naast de bestaande roedel op de Noord-Veluwe, er nog twee indicaties zijn van paarvorming (noordelijk deel Noord-Veluwe en Midden-Veluwe). Daarnaast is er opnieuw wolvenactiviteit vastgesteld op de Zuidwest-Veluwe en Zuidoost-Veluwe.

Afdruk van een wolvenpoot in het zand (foto Marielle van Uitert)

Noord-Brabant en Limburg

De Groote Heide De aanwezigheid van de gevestigde wolf GW1625m is afgelopen kwartaal wederom in het provinciaal grensoverschrijdende gebied De Groote Heide aangetoond. In dit gebied tussen Weert en Eindhoven werd in de periode tussen 10 mei en 27 juli het DNA van dit individu zes keer op basis van aanvallen op schapen vastgesteld. Op De Groote Heide is daarnaast ook een wolvenkeutel aangetroffen. In de periode mei tot en met juli is er binnen het territorium op De Groote Heide op camerabeelden telkens één wolf te zien. Dit kan erop duiden dat het territorium nog steeds in gebruik is door één solitaire wolf. Er zijn geen aanwijzingen voor paarvorming.

Deel dit artikel