Kaart verspreiding wolf

foto Marielle van Uitert

Wolvenmonitoring 1 mei - 31 juli 2021

De kaart geeft de gebieden aan waar in de periode van 1 mei tot en met 31 juli 2021 met zekerheid wolven aanwezig waren in Nederland. Via DNA-analyse was het in een aantal gevallen mogelijk om de individuen te achterhalen. Wanneer u op de iconen klikt, krijgt u meer informatie over de betreffende wolven. Ook is het mogelijk om de kaart in te zoomen. De betekenis van de iconen is boven de kaart uitgelegd.

Toelichting en leeswijzer kaart Op de kaart 'Wolvenmonitoring' zijn drie typen wolveniconen aangegeven: een gekleurde wolf, een witte wolf en een wolvenpoot. De gekleurde wolven geven het gebied aan waar op basis van DNA-analyse is aangetoond welke wolven (individuen) hier vastgesteld zijn. De grotere gekleurde wolveniconen geven het gebied aan waar wolven officieel, volgens de criteria uit het Interprovinciaal Wolvenplan, gevestigd zijn én waar in de afgelopen periode DNA-sporen zijn aangetroffen. Het gaat om de individuen GW960f (Midden-Veluwe), GW1490m (Zuidwest-Veluwe) en GW1625m (De Groote Heide). Voor de overige gekleurde wolven geldt dat zij niet officieel gevestigd zijn (GW2362m en GW2363f; ze zijn korter dan 6 maanden aanwezig) en/of betreffen welpen van de roedel (GW1428m, GW1889m en GW1964m) waarbij een eigen territorium nog niet is vastgesteld. Het icoon van de witte wolf geeft aan dat er een sterk vermoeden bestaat om welk individu het gaat, maar hier is geen direct bewijs van. Op deze locatie is de afgelopen periode de aanwezigheid van een wolf vastgesteld via zichtwaarnemingen en sporen, maar het individu kon niet via DNA-analyse vastgesteld worden. Op de Noord-Veluwe bestaat op basis van eerdere individubepalingen een sterk vermoeden dat het om leden van de Noord-Veluwe roedel gaat: het paar GW998f en GW893m en/of hun welpen van het jaar 2019 of 2020. De locaties met een wolvenpoot geven de gebieden aan waar overige zekere wolfwaarnemingen gedaan zijn, zoals zichtwaarnemingen, maar waar het individu niet met zekerheid aan te duiden is. Voor een individubepaling is namelijk DNA nodig. Bij de wolvenwaarnemingen aangegeven met een wolvenpoot is geen DNA beschikbaar. Hierdoor kan het individu niet bepaald worden.

Op de kaart zijn niet alle wolvenwaarnemingen binnen de bekende territoria van de wolven weergegeven. Deze waarnemingen zijn, binnen de betreffende gebieden, samengevat in één gekleurd wolvenicoon.

Deel dit artikel