Afhandeling wolvenschade door BIJ12

Foto's Marielle van Uitert

Binnengekomen schademeldingen

In de periode 1 mei tot en met 31 juli 2021 zijn 31 meldingen van vermoedelijke wolvenschade aan landbouwhuisdieren binnengekomen bij BIJ12. Drie van deze meldingen zijn niet verder onderzocht. Tijdens de eerste beoordeling van deze meldingen werd aan de hand van het schadebeeld (toegestuurde foto’s en omschrijving van de situatie) al duidelijk dat het hier in alle drie de gevallen geen schade door een wolf betrof. De overige 28 meldingen zijn wel nader onderzocht of er sprake was van een wolf. Bij twee meldingen kon geen DNA meer worden afgenomen. Op basis van veldbezoek, locatie en schadebeeld heeft BIJ12 bij één van deze twee meldingen beoordeeld dat een wolf de schadeveroorzakende diersoort betrof. Bij de andere melding waar geen DNA meer kon worden afgenomen, kon geen schadeveroorzakende diersoort worden bepaald. Bij de tweede beoordeling vanuit BIJ12 is voor deze meldingen ‘diersoort onbekend’ genoteerd. Bij de 26 andere meldingen was DNA-afname tijdens het veldbezoek wel mogelijk. Bij één van de 26 opgevolgde meldingen konden de afgenomen monsters niet op DNA geanalyseerd worden. Ook na beoordeling door BIJ12 kon geen diersoort worden toegekend en is deze als ‘diersoort onbekend’ genoteerd. Samenvattend betekent dit dat op dit moment van de 25 van de 28 opgevolgde meldingen de DNA-monsters zijn geanalyseerd. Daarbij ging het in zeventien gevallen om wolvenschade. Twee keer werd het DNA van vos aangetoond en twee keer van hond. In de vier overige gevallen gaf de analyse geen resultaat. Deze vier meldingen zijn nader beoordeeld op basis van veldbezoek, locatie en schadebeeld. Bij alle vier de meldingen kon ook na de beoordeling door de consulent geen diersoort worden toegekend. Om deze reden staan deze meldingen onder ‘diersoort onbekend’. De actuele cijfers van schademeldingen zijn terug te vinden op www.bij12.nl/wolf.

Het diagram geeft alleen een beeld van de bij BIJ12 binnengekomen schademeldingen die nader werden onderzocht in de periode van 1 mei tot en met 31 juli 2021. Dit zijn meldingen waarbij het vermoeden bestaat dat een wolf de schade zou hebben veroorzaakt.

Groningen

Uit Groningen kwam afgelopen kwartaal één melding van vermoedelijke wolvenschade. Uit DNA-analyse bleek dat het hier ging om een hond.

Fryslân

Uit Fryslân kwamen in het afgelopen kwartaal negen meldingen van vermoedelijke wolvenschade. Bij vijf van de meldingen is DNA van de wolf aangetoond. Bij de overige vier meldingen was bij twee meldingen geen DNA afgenomen, één keer gaf de DNA-analyse geen resultaat. Bij de meldingen waar geen DNA is afgenomen en waar de analyse geen resultaat gaf, heeft BIJ12 bij de hierop volgende tweede beoordeling beoordeeld dat één van de meldingen aan wolf toegeschreven kon worden. Bij de overige twee meldingen is de beoordeling ‘diersoort onbekend’ gegeven.

Drenthe

Uit Drenthe kwam deze periode één melding binnen. DNA-analyse heeft aangetoond dat het hier ging om schade veroorzaakt door de wolf.

Gelderland

Uit Gelderland kwamen vier meldingen binnen. Eén van de meldingen betrof wolvenschade. Bij de overige drie meldingen ging het één keer om hond, één keer om vos en één keer is de schadeveroorzakende diersoort onbekend. De melding met wolvenschade betrof een opvallende melding, namelijk die van een kalf. Het ging om een 9 maanden oude blaarkoprund dat onbeschermd in een natuurterrein liep.

Noord-Brabant en Limburg

Uit Noord-Brabant en Limburg ontving BIJ12 deze periode dertien meldingen: elf uit Noord-Brabant en twee uit Limburg. Bij de meldingen uit Noord-Brabant is bij negen meldingen wolf aangetoond. In Noord-Brabant betroffen de andere meldingen één keer vos en één keer diersoort onbekend. Bij de twee meldingen uit Limburg is één keer wolf aangetoond en één keer gaf de analyse geen resultaat. Bij de hierop volgende tweede beoordeling heeft BIJ12 eveneens beoordeeld dat hier geen schadeveroorzakende diersoort kan worden vastgesteld. Daarom staat deze melding op diersoort onbekend. Opvallend is dat in de periode half juni tot eind juli geen schadegevallen zijn gemeld in deze regio. Dat wijst erop dat er blijkbaar voldoende wildprooien beschikbaar waren.

Overige provincies

Uit de overige provincies zijn in de periode 1 mei – 31 juli 2021 geen meldingen van vermoedelijke wolvenschade binnengekomen.

Deel dit artikel